Ansvarserklæring Mørkvedhallen klatresenter
Email *
Risiko
All klatring innebærer en risiko. For å minimere denne risikoen plikter alle besøkende å følge klatresenterets sikkerhetsregler.
Alle må skrive under på at de har lest og forstått ansvarserklæringen før de kan klatre hos oss. For personer under 18 år må foresatte skrive under.

All klatring og opphold i klatresenteret foregår på eget ansvar. Mørkvedhallen klatresenter har ikke erstatningsansvar for skader som måtte oppstå ved klatring eller annen aktivitet på senteret. Mørkvedhallen klatresenter plikter å holde anlegget i forsvarlig stand. Dette innebærer klatreflater, forankringer annet fastmontert utstyr.
Sikkerhetsregler
Opphold i klatresenteret
Barn under fylte 13 år som oppholder seg i klatresenteret skal være under tilsyn av ansvarlig voksen over 18 år. Den voksne er ansvarlig for at medfølgende barn informeres om og overholder reglene.

Personer fra 13 til og med 17 år kan oppholde seg i klatresenteret uten tilsyn når foresatte har signert
ansvarserklæring. Ved deltagelse på organisert aktivitet må deltagere forholde seg til ansvarlig instruktør.

Sikring skal foregå med UIAA- og CE-godkjent utstyr.

Oppdager du feil og/eller mangler på anlegget som fører til økt risiko, eller ser at andres adferd kan føre til risiko for ulykker har du plikt til å varsle personalet.

Sko er påbudt ved klatring. Barfotklatring er ikke tillatt.

Unngå å stikke fingrene i boltehengere og annet stål.

Det er kun tillatt å bruke kalkball og flytende kalk. Løskalk er ikke tillatt.

Se opp og vær oppmerksom på at det kan falle ned gjenstander (klatregrep, karabiner). Tenk over hvor du står og hvor
du velger å oppholde deg når du ikke klatrer.

Man skal ikke være påvirket av rusmidler når man er i klatresenteret.

Øvre vektgrense ved tauklatring i anlegget er 120 kg.
Buldring
Hvilende buldrere skal gi plass til aktive buldrere.

Du er selv ansvarlig for at andre buldrere ikke faller på deg.

Se deg for før du hopper ned. Klatre ned dersom det er mulig.

Løping og herjing på fallmadrass/tjukkas er ikke tillatt.
Autobelay
Bruk av autobelay krever intern opplæring som gis av klatrevakt.

Utfør alltid kameratsjekk.

Barn under 13 år skal kobles inn og ut av voksen.
Tauklatring
Alle som klatrer i senteret skal ha lest klatrevettplakaten og følge klatrevettreglene.

Sikring krever Topptaukort eller Brattkort til henholdsvis topptauklatring og ledklatring.

Ved ledklatring skal alle bolter klippes.

Ved stor vektforskjell på klatrer/sikrer må risikoreduserende tiltak vurderes.

Aldri klipp inn to tau i samme karabin.

Person over 18 år med brattkort eller topptaukort kan veilede en person uten sikringskort forutsatt at veilederen
alltid holder i den passive tauenden, står på bakken og har sin fulle oppmerksomhet på sikreren.

All aktivitet utenfor standard NKF-metode for topptau og ledklatring skal avklares med klatrevakt før oppstart.
Signering
- Jeg er inneforstått med at klatring og aktivitet på Mørkvedhallen klatresenter innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold på senteret skjer på eget ansvar.

- Jeg er pliktig å følge sikkerhetsreglene og instrukser gitt av personalet. Ved brudd på disse har personalet rett til å frata sikringskort eller bortvise personer etter eget skjønn.

- Jeg er pliktig å varsle personalet dersom jeg opplever feil eller mangler på anlegget, etter ser at andres atferd kan føre til risiko.

- All form for instruksjon og organisert aktivitet skal avtales med Mørkvedhallen klatresenter i forkant av besøket.

- Mørkvedhallen klatresenter frasier seg ethvert erstatningsansvar for skader som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret.

- Jeg er inneforstått med at sikkerhetsregler og ansvarserklæring kan endres uten varsel. Eventuelle endringer vil kunngjøres ved oppslag i senteret.
*
Required
Dato for signering *
MM
/
DD
/
YYYY
Navn *
Barn nr 1 som det signeres på vegne av
Barn nr 2
Barn nr 3
Barn nr 4
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Morkvedhallen.no. Report Abuse