Sondaj Fanmi WHCIS-Kreyòl Ayisyen
Konbyen timoun ou genyen nan Winter Hill?
Your answer
Nan ki klas elèv ou yo ye? Tcheke tout sa ki aplike minm si ou gen plis ke yon elev.
Tanpri evalye akò ou a ak deklarasyon sa a: lè mwen mache nan lekòl elèv mwen an, mwen santi mwen bien akeyi.
Ane lekòl sa a, konbyen fwa ou te rankontre an pèsòn oswa pale sou telefòn avèk pwofesè nan lekòl elèv ou a?
This school year, how often did you email, text or exchange written messages with teachers at your student's school? Ane lekol sa a, kombien fwa ou email, oubien voye text mesaj avec pwofese yo nan lekol timoun nou?
This school year, how often did you come into the school for a classroom or school event? Konmbien fwa ou vini oubien patisipe nan yon evenman nan lekol la ane sa a?
Nan ane lekòl sa a, ki fòm kominikasyon ou jwenn ki pi itil nan lekòl la? Tanpri tcheke tout sa ki aplike.
Lòt (kalite kominikasyon)
Your answer
Tanpri make ki atelye ou ta enterese patisipe nan lekòl ou a:
Lòt kalite atelye?
Your answer
Nan lòd asire ke fanmi yo jwenn resous yo ke yo bezwen, tanpri tcheke tout deklarasyon ki te vrè pou fanmi ou nan ane ki sot pase a.
Lòt pwoblèm ki afekte fanmi mwen ke mwen ta renmen resous pou yo se:
Your answer
Si ou ta renmen pou yon moun kontakte ou dirèkteman sou nenpòt nan pi wo a, tanpri kite premye non ak nimewo telefòn ou.
Your answer
Tanpri ajoute nenpòt lòt kòmantè oswa sijesyon ki pral sipòte angajman fanmi nan Winter Hill.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of k12.somerville.ma.us. Report Abuse - Terms of Service