ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
งานฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622597, 622594, 622595, 622592
โทรสาร. 0-2562-0957
โทรศัพท์มือถือ. 0946982074 (ในเวลาราชการ)
เว็บไซต์ : http://training.ku.ac.th
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และแจ้งข่าวสาร กำหนดการอบรม
1.1 คำนำหน้าชื่อ
1.2 ชื่อ
Your answer
1.3 นามสกุล
Your answer
1.4 ประเภทของผู้สมัคร
1.5 ชื่อสถานที่ทำงาน
Your answer
1.6 เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
Your answer
1.7 e-Mail Address
เป็นช่องทางการติดต่อจากทีมงานไปยังผู้สมัคร เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการส่งข้อมูล ข่าวสารการอบรม
Your answer
1.8 การรับประทานอาหาร
1.9 กรณีเลือก "แพ้..." อาหาร กรุณาระบุชนิดของอาหารที่แพ้
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms