Qüestionari sobre l'ordenança de civisme
Benvolgudes palauanglesolines i palauanglesolins,
com bé sabeu estem en procés de redacció i elaboració de l’Ordenança de Civisme i Convivència del Palau d’Anglesola. No volem fer aquesta tasca d’esquena a la gent, no és pas una feina de despatx. Per això us enviem aquest qüestionari que pretén treballar alguns aspectes que hauríem de consensuar entre tots. I en falten, per això hi ha un espai final per afegir les vostres aportacions, opinions i comentaris. Participar costa ben poc, només cal assenyalar amb una X la casella corresponent. Feu “safareig”, parleu-ne a casa.

Gràcies d’avançada per la vostra col·laboració.
Compartim el creixement en valors d’un poble estimat per tots.
Omple les 20 preguntes de l'enquesta:
1. Cal que la ciutadania participi en l’elaboració de l’Ordenança de Civisme i Convivència? *
2. Considereu un deure denunciar les infraccions de les que som testimonis? *
3. Creieu necessari organitzar consultes populars? *
4. Esteu assabentats dels drets i deures que teniu com a palauanglesolins/es? *
5. Creieu que és necessari disposar d’un servei de mediació per resoldre conflictes de convivència al nostre municipi? *
6. Creieu que l’ajuntament ha de donar suport a iniciatives ciutadanes destinades a promoure actituds de respecte i ajuda a col·lectius marginats o econòmicament vulnerables? *
7. Creieu necessari dedicar recursos perquè hi hagi presència d’educadors de carrer en esdeveniments puntuals que gestionin situacions de conflictes o incivisme? *
8. Aprovaríeu que veïns i veïnes d’altres cultures organitzessin els seus actes tradicionals al Palau? *
9. Creieu necessari recuperar la figura de l’agutzil al Palau d’Anglesola? *
10. Creieu que l’Ajuntament hauria de demanar la col·laboració dels veïns en fer-se càrrec de la neteja del seu tram de vorera? *
11. Creieu necessari establir un horari nocturn a partir del qual es respecti el descans dels veïns? *
12. Esteu d’acord en el fet que qualsevol persona o empresa pugui repartir publicitat de la seva activitat sense autorització expressa de l’Ajuntament? *
13. Estaríeu d’acord en regular l’ús, a la via pública i espais de passeig o descans, d’aparells sonors de música o altres? *
14. Pel que respecta als animals de companyia, creieu que l’Ajuntament ha de vetllar amb més contundència en el compliment de les normatives que els afecten (recollida d’excrements, portar-los lligats, morrió...)? *
15. Avisaríeu a l’ajuntament si detecteu un solar o edifici en mal estat de conservació? *
16. Creieu necessari que l’Ajuntament actuï amb més contundència en el manteniment i neteja dels solars urbanitzables i rústics buits? *
17. Creieu que l’Ajuntament hauria de regular i definir els tipus de terrasses exteriors de bars ocupants de voreres o espai públic en general? *
18. Creieu que els dies de festa local els establiments comercials del Palau d’Anglesola haurien de romandre tancats? *
19. Aprovaríeu la substitució d’una sanció econòmica per la realització de treballs comunitaris? *
20. Sou coneixedors que la ciutadania té l’obligatorietat legal de complir les ordenances municipals? *
Què hi afegiríeu? Voleu concretar alguna de les preguntes? Escriviu, si us plau, els comentaris i suggeriments que trobeu escaients i ens ajudin a avançar.
Your answer
Envia'l ja!
Aquest qüestionari el pots omplir del 13 al 30 de gener del 2020.
... i guanya la samarreta Em plau el Palau!
Respondre al qüestionari compta com una de les diferents accions participatives per guanyar la samarreta “em plau el Palau”. Recorda que la samarreta serà teva si participes en, al menys, dos accions relacionades amb l'ordenança de civisme!

En aquest cas, cal indicar el nom, telèfon i correu electrònic.
Nom i cognoms
Your answer
Telèfon
Your answer
Enviant l'enquesta AUTORITZO tots els tractaments anteriorment descrits.
AJUNTAMENT DEL PALAU D'ANGLESOLA i tot el seu personal es compromet a tractar de forma absolutament confidencial totes les seves dades de caràcter personal segons l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
El titular d'aquest consentiment autoritza a l’AJUNTAMENT DEL PALAU D'ANGLESOLA a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades:
RESPONSABLE: AJUNTAMENT DEL PALAU D'ANGLESOLA, NIF: P2519800C, C/ SANT JOSEP, 1 - 25243 - EL PALAU D'ANGLESOLA (LLEIDA), 973 601 314, ajuntament@elpalaudanglesola.com.
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu electrònic: dpo@palaudanglesola.cat
FINALITAT: AJUNTAMENT DEL PALAU D'ANGLESOLA tractarà la informació facilitada per a la gestió de les jornades i activitats organitzades per la millora del civisme. Les imatges s’utilitzaran per fer difusió de les jornades i activitats en qualsevol medi de comunicació, xarxes socials, blog, web, fullets, revistes, etc.
CONSERVACIÓ: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol·liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
DESTINATARIS: Les seves dades seran tractades per l’AJUNTAMENT DEL PALAU D'ANGLESOLA, per col·laboradors i prestadors de serveis.
DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de correu:
dpo@palaudanglesola.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a l’ AJUNTAMENT DEL PALAU D'ANGLESOLA a captar la seva pròpia imatge o la del menor, ja sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de l’ AJUNTAMENT DEL PALAU D'ANGLESOLA, o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats i jornades realitzades al voltant del projecte “Millora el civisme” i podran ser publicades a les xarxes socials, web, , revistes,
diaris, etc. L’AJUNTAMENT DEL PALAU D’ANGLESOLA es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ajuntament El Palau d'Anglesola. Report Abuse