Søknad om permisjon for elever

Daglig leder kan innvilge permisjon fra skolen i inntil to uker. Fri for kun én dag kan avtales med elevens kontaktlærer. Fravær ut over to uker medfører at eleven blir skrevet ut av skolen.

Utfylt søknad (online eller papir) leveres til daglig leder i så god tid som mulig.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question