Spis członków Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP
Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP pragnie przeprowadzić w tym roku spis wszystkich swoich członków. Celem tego przedsięwzięcia jest zaktualizowanie wewnętrznej bazy danych członków. Dodatkowo, w ankiecie spisowej BJDM otrzymają Państwo możliwość zapisania się na internetowy newsletter naszej Organizacji, aby pozostać na bieżąco. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas!

In diesem Jahr führt der Bund der Jugend der deutschen Minderheit in Polen eine Mitgliederzählung durch. Ziel der Zählung ist es, die Mitgliederdatenbank zu aktualisieren. Zusätzlich bekommen Sie eine Möglichkeit, dem Newsletter zuzustimmen, der Sie auf dem Laufenden halten wird.
Vielen Dank für Ihre Zeit!

Dla kogo? | Für wen?
Aktualni oraz potencjalni członkowie Związku | Derzeitige und potenzielle Mitglieder des BJDM

Do kiedy? | Bis wann?
Do | bis 30.08.2021

Więcej informacji: | Mehr Informationen:
tel. 77 4416205, biuro@bjdm.eu

Co się stanie, jeśli jestem członkiem Związku, ale nie wypełnię tego formularza? | Was wird passieren, wenn ich Mitglied des BJDM bin, aber dieses Formular nicht ausfülle?

Jeśli członek Związku nie wypełni niniejszego formularza, uprawniony pracownik biura Organizacji skontaktuje się z nim bezpośrednio, celem potwierdzenia dalszego członkostwa w ZMMN.

Wenn ein Mitglied dieses Formular nicht ausfüllt, wird sich ein berechtigter Mitarbeiter des Organisationsbüros direkt mit dem Mitglied in Verbindung setzen, um die weitere Mitgliedschaft im BJDM zu bestätigen.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Name und Nachname | Imię i Nazwisko *
Geburtsdatum | Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Wohnort | Miejsce zamieszkania *
Postleitzahl | Kod pocztowy *
Straße | Ulica *
Hausnummer | Numer budynku *
E-Mail *
Telefon *
Ortsgruppe (Wenn du zu keiner Ortgruppe gehörst, gib "keine" ein) | Koło terenowe (Jeśli nie należysz do żadnego koła to wpisz "brak") *
Mitglied | Członek *
Seit wann bis du Mitglied des BJDM? (optional) | Od kiedy jesteś członkiem Związku? (pole nieobowiązkowe)
Bist du von den Mitgliedsbeiträgen (1,00 PLN) befreit? | Czy jesteś zwolniony ze składek członkowskich? (1,00 PLN) *
Einverständnis zum Erhalt von Marketing-E-Mails (d.h. newsletter) | Zgoda na otrzymywanie maili marketingowych, tj. newsletter. *
Oświadczam, że podane powyższe dane osobowe są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Dane w niej zawarte nie są udostępniane osobom trzecim (instytucjom, organizacjom nie związanym z ZMMN lub mniejszością niemiecką) ani wykorzystywane w celach komercyjnych i marketingowych. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). / Ich erkläre, dass die oben genannten personenbezogenen Daten korrekt sind. Ich stimme zu, meine persönlichen Daten in der Datenbank des Bundes der Jugend der deutschen Minderheit zu bewahren. Die hierin enthaltenen Daten werden Dritten Personen (Institutionen, Organisationen) nicht zur Verfügung gestellt oder für kommerzielle und Marketingzwecke verwendet. Ich erkläre, dass ich über das Recht auf Zugang zu persönlichen Daten informiert wurde. (Datenschutz-Grundverordnung – ((EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016). *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy