แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ปีการศึกษา 2561
*** คำชี้้แจง แบบฟอร์มมีทั้งหมด 5 ตอน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สำหรับข้อมูลที่จำเป็นจะมีสัญลักษณ์ * อยู่ท้ายข้อคำถาม ระบบจะไม่สามารถผ่านไปหน้าต่อไปได้ถ้าผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูล.
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ - สกุล *
Your answer
2. วันเดือนปีเกิด *
Your answer
3.ปัจจุบันอายุ *
Your answer
4. ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
5. เบอร์โทรที่ติดต่อได้ *
Your answer
6. E-mail *
Your answer
7. วันเดือนปีที่บรรจุรับราชการ *
Your answer
8. อายุราชการ *
Your answer
9. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง *
10.สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ *
11. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/วิชาเอก/วิชาโท/สถาบันการศึกษา *
Your answer
12. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
Your answer
13. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก/สาขา/สถาบันการศึกษา
Your answer
14. วุฒิการศึกษาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 11-13 และสาขาที่จบ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม. Report Abuse