УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ (Област квалитета 2 : НАСТАВА И УЧЕЊЕ)
Молимо Вас да одговорите на следећа питања процењујући тачност тврдње, односно степен присутности, као и важност датог исказа , по следећој скали :

ВАЖНОСТ ТАЧНОСТ/ПРИСУТНОСТ
1 – неважно 1 – нетачно/ није присутно
2 – мало важно 2 – у мањој мери тачно/ присутно
3 – важно 3 – у већој мери тачно/ присутно
4 – врло важно 4 –тачно/ присутно у потпуности

Анкета коју попуњавате је потпуно анонимна.
Након што вреднујете све тврње, кликните на дугме - проследи (submit) да би сте предали ваше одговоре.
Пре тога, изаберите разред и одељење и кликните на дугме следеће (next)..
Разред *
Одељење *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy