Upitnik za Livanjsku dijasporu
Grad Livno poziva sve Livanjke i Livnjake koji žive i rade u inozemstvu da popune upitnik s namjerom povezivanja, suradnje, razmjene iskustva i zajedničkog djelovanja.

Odgovori koje dajete su dobrovoljni i koristiti će se isključivo u svrhu unaprjeđenja komunikacije između predstavnika Grada i dijaspore, kao i pružanja usluge Grada prema predstavnicima dijaspore.


PODACI O PORIJEKLU I OPĆE INFORMACIJE
Sign in to Google to save your progress. Learn more

Ime i Prezime
*
Dob
*
Mjesto rođenja
*
Adresa prebivališta na području Grada Livna
*
Kontakt telefon
E mail adresa
*
Jeste li rođeni u inozemstvu *
Ako je odgovor na prethodno pitanje Ne, koja je godina odlaska u inozemstvu
Koliko često posjećujete Livno
*
Dužina boravka u Livnu prilikom posjete
*
PODACI O PREBIVALIŠTU U INOZEMSTVU

Zemlja prebivališta u  inozemstvu
*
KVALIFIKACIJE

Stručna sprema
*
Grad u kojem boravite u inozemstvu
*
Jeste li u stalnom radnom odnosu
*
Imate li registrirano poduzeće u inozemstvu
*
Ako je odgovor na prethodno pitanje Da, molim vas da navedete naziv poduzeća, web adresu ili kontakt poduzeća
Ako imate registrirano poduzeće, jeste li zainteresirani za suradnju s gospodarstvenicima s područja Livna
Clear selection
Jeste li član nevladine organizacije / neprofitne organizacije (npr. Livanjska zajednica i sl.)
*
Ako je odgovor na prethodno pitanje Da, molim vas unesite naziv nevladine / neprofitne organizacije i ukratko područje djelovanja
Jeste li ispred  nevladine / neprofitne  organizacije zainteresirani za suradnju s nevladinim/ neprofitnim organizacijama s područja Grada Livna
Clear selection
Područja suradnje za koja sam zainteresiran/a (osobno ili ispred nevladine / neprofitne organizacije)
*
Jeste li ranije surađivali s Gradskom upravom *
Ako je odgovor na prethodno pitanje Da, molim vas da navedete o kojem obliku suradnje se radi
Koristite li uslugu e-matičar *
Koji je vaš prijedlog za unaprjeđenje suradnje Gradske uprave i dijaspore
Nešto više o Vama (bračni status, broj djece i sl.)
Dobrovoljno dajem sve tražene podatke i suglasan/a sam da se koriste  s namjerom povezivanja, suradnje, razmjene iskustva i zajedničkog djelovanja Gradske uprave i Livanjske dijaspore *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy