ลงทะเบียนอบรม iOS Developer
" เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานการเขียน ภาษา swift ไปจนถึงการเขียน app เพื่อใช้งานจริง ข้อดีคือการเขียน app แบบนี้จะได้ app ที่ทำงานได้รวดเร็วประหยัดหน่วยความจำ และไม่มีปัญหาในการเรียกใช้งาน "


➤ พิเศษ! อบรม 7 วัน ราคาเพียง 8,900 บาท (รวม vat แล้ว)

➤ วันอบรม : 18-22 และ 25-26 สิงหาคม 2561
!!!!!! จำนวนจำกัด 10 ที่นั่งเท่านั้น !!!!!!

➤ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 14 สิงหาคม 2561

➤ ติดต่อสอบถาม
คุณรัตนาภรณ์ (062-490-5551)
คุณนลินธร (086-000-5932)

___________________________________________________________________________________


➤ สถานที่จัดอบรม
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
900/2 อาคารเอสวีโอเอ ชั้น 5 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

➤ ช่องทางการชำระเงิน

ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024–2–64213-9

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038–2–81322-7

ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151–4–12144–9

➤ ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ rattanapornt@ar.co.th


___________________________________________________________________________________

➤ คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ต้องการพัฒนาเป็น iOS Application Developer

➤ ลักษณะ และวิธีการฝึกอบรม
เป็นการบรรยาย และสาธิตแต่ละเนื้อหาผ่านแบบฝึกปฏิบัติ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง
(มีเครื่องให้ใช้ตลอดระยะเวลาการอบรม)

➤ ระยะเวลา
7 วัน (42 ชั่วโมง)

___________________________________________________________________________________

➤ เนื้อหาการอบรม (Course Outline)

ESSENTIAL SWIFT 4

1. GETTING STARTED
- Getting Xcode
- Creating playgrounds and applications
- Reviewing the Adventure Swift playgrounds

2. SWIFT 101
- Introduction to Xcode
- Accessing documentation
- Value vs. reference types

3. VARIABLE BASICS
- Variables and constants
- Logging and commenting
- Type safety and inference
- Basic strings
- Core string methods
- Working with numbers
- Basic Booleans

4. WORKING WITH COLLECTIONS
- Swift arrays
- Core array Methods
- Swift dictionaries
- Core ditionary methods
- Working with sets
- Core set methods
- Swift tuples

5. APPLICATION CONTROL FLOW
- The if statement
- Declaring and unwrapping optionals
- Using for-in loop
- While loop
- The switch statement
- The guard statement

6. WRITING FUNCTION
- Basic function
- Complex function
- Overloading function
- Function types
- Understanding closures
- Type aliasing

7. CLASS AND STRUCTS
- Basic Swift class
- Custom methods and subclassing
- Basic Swift structs
- Adding structs methods
- Swift enumeration basics
- Working with raw and associated values
- Introduction to protocals

8. INTRODUCTION TO REACTIVE PROGRAMMING
- What is Reactive programming?
- What are Reactive Extensions?
- Use marble diagrams

9. INTRODUCTION TO RXSWIFT
- Observable sequences
- Work with subjects
- Transform observable sequences
- Filter observable sequences
- Combine observable sequences
- Perform side effects
- Use Schedulers

10. GETTING STARTED
- Installing Xcode and the iOS SDK
- Becoming a Registered Apple Developer
- Joining the iOS Developer Program
- Creating a simple iOS app
- The four pillars of iOS app development

11. CORE SKILLS
- Introduction to Xcode
- Using the Model-View-Controller in iOS
- Creating basic interaction
- Using first responders
- Dismissing the keyboard with delegation
- Exploring delegation
- Troubleshooting UI-to-code connections

12. BASIC IOS UI
- Working with Interface Builder
- Using Auto Layout and preview modes
- Adding and troubleshooting Auto Layout constraints
- Using a date picker control
- Loading data into controls
- Responding to selection
- Exploring the object library
- Using Apple's Human Interface Guidelines

13. IOS APPLICATION ARCHITECTURE
- Exploring the iOS application life cycle
- Working with foreground and background events
- Understanding view hierarchies
- Introducing the debugger

14. USING TABLE VIEWS
- Introduction to table views
- Creating a basic table view and a data source
- Loading a property list into a table view
- Reusing table view cells
- Customizing table views
- Customizing table view cells

15. MULTIPLE-VIEW APPLICATIONS
- Introduction to multiple-view applications
- Deconstructing a tabbed application
- Using navigation controllers
- Deconstructing a master/detail app

16. USING STORYBOARDS
- Exploring storyboards
- Creating new scenes and segues
- Introducing the example project
- Step one: Creating the storyboard scenes and segues
- Step two: Creating the custom classes
- Step three: Defining the model
- Step four: Loading the data
- Step five: Passing objects between scenes

17. IPAD DEVELOPMENT
- Understanding the differences in iPad development
- Using the split view controller
- Adding modal view controllers

18. USING SIZE CLASSES
- Introducing size classes
- Altering views and constraints with size classes

19. FINISHING TOUCHES
- Adding iOS app icons
- Creating iOS launch screens
- Conclusion

ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
เบอร์ติดต่อ *
Your answer
E-mail *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms