แบบสอบถาม คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานะผู้ประเมิน *
Software
ความพึงพอใจในการใช้งาน
มากที่สุด
มาก
ปลานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ไม่ได้ใช้งาน
1.ความพึงพอใจต่อระบบ e-office ของคณะ
2. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงาน amsbase/
3. ระบบประมวลผล N-workload
4. Web site http://ams.kku.ac.th
5. facebook ของคณะฯ https://www.facebook.com/AMSatKKU/
Hardware
ความพึงพอใจในการใช้งาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ไม่ได้ใช้งาน
1. โครงข่ายระบบ internet(สาย)ครอบคลุมพื้นที่
2. โครงข่ายระบบ Wifi ครอบคลุมพื้นที่
Hardware
ความพึงพอใจในการใช้งาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ไม่ได้ใช้งาน
1. โครงข่ายระบบ internet(สาย)ครอบคลุมพื้นที่
2. โครงข่ายระบบ Wifi ครอบคลุมพื้นที่
การบริการและอื่นๆ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ไม่ได้ใช้งาน
1. การบริการของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของคณะฯ
2.ความต้องการการอบรมพัฒนาทักาะพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาด้าน IT
การอบรมพัฒนาทักษะด้าน IT ที่ท่านต้องการ
Your answer
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศระดับคณะฯ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse - Terms of Service