LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA 09.06.2021.
Biznesa kompetences īpašniekiem un vadītājiem. Ieviešana eksperta līmenī.

Notiek:
9. jūnijā plkst. 11:00-12:30

Vebinārs krievu valodā

Mērķa auditorija:
MUV uzņēmumu īpašnieki, līdzīpašnieki, stratēģiskie vadītāji un nodaļu vadītāji.

Lai uzņēmumu radītu kā peļņas nesošu, uzņēmējdarbībā un biznesa procesos atbildīgajām personām, atbilstoši savai amata lomai, ir aktuāli pievērst uzmanību prasmēm, no kurām ir atkarīgas uzņēmuma labklājība.
Ir 4 galvenās kompetenču grupas par kurām uzzināsiet šajā praktiskajā vebinārā-meistarklasē.

Vebinārā runāsim par:
1. Kas ir biznesa kompetence un tās kritēriji?
2. Kuras ir galvenās kompetenču grupas MVU vidē?
3. Saņemsiet kritērijus, kā novērtēt kompetences pārvaldīšanu un pielietojumu.
4. Kāds ir jūsu pirmreizējais vērtējums:
a. Īpašnieka un līdzīpašnieka lomai;
b. Vadītājiem, tai skaitā Pārdošanas vadītāju atbildībai;
c. Pārdošanas speciālistiem un konsultantiem B2B un B2C segmentā.

Dalībnieku ieguvumi:
- Atšķirību starp: zināt teorētiskā līmenī un pielietot praktiskā līmenī.
- Iespēja diagnosticēt, kādā līmenī jau šobrīd iemantojat svarīgākās kompetences peļņas un ienākumu gūšanai.
- Ieraudzīsiet nākamos soļus attīstībai un peļņas radīšanai.
- Iespējams, izpratīsiet sava biznesa reālo situāciju, stiprākās un vājākās kompetences.

Vebināru atklās:
Rudīte Nīcgale. Personības pilnveides un uzņēmēju attīstības mentore; Brenda Swiss Watch Game Business & Personal akreditēta trenere; Konsultācijas telpas VIPCV dibinātāja - Karjeras koučings & CV izstrādes eksperte. www.vipcv.lv

Semināru vadīs:
Jurijs Galata, Europian Coach Federation prezidents, Angļu kompānijas Studio Galata līdzīpašnieks, Swiss Watch Game metodoloģijas autors, 22 gadu starptautiska pieredze biznesa koučingā. www.Studiogalata.uk

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.
Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.


09.06 2021 года с 11:00 до 12:30

Oнлайн-семинар Hа русском языке

Бизнес компетенции для владельцев и руководителей. Внедрение на экспертном уровне

Целевая аудитория: Владельцы малых и средних предприятий, совладельцы, стратегические руководители и руководители отделов.

Актуальность темы:

Чтобы создать прибыльную компанию, ответсвенным за бизнес-процессы в соответствии роли своей должности важно обратить внимание на навыки от которых зависит благополучие компании.
Существует 4 группы главных компетенций о которых узнаете на этом вебинаре- мастер-классе.

На вебинаре Вы узнаете:
5. Что такое бизнес компетенция, каковы ее критерии?
6. Какие главные группы компетенций в среде малых и средених предприятий?
7. Получите критерии, как оценить владение компетенцией и применение.
8. Какова ваша первичная оценка:
a. Роли владельца и совладельца;
b. Руководителя, в том числе ответственности руководителя отдела продаж;
c. Специалистов и консультантов по продажам B2B и B2C.

Вы получите:
- Разницу между: знать на уровне теории и применять на практике.
- Возможность провести диагностику, на каком уровне вы сегодня владеете компетенциями для получения доходов и прибыли.
- Видение следующих шагов для развития и получения прибыли.
- Возможность увидить реальную ситуацию своего бизнеса, его сильные компетенции и компетенции в которых есть зоны роста.

Вебинар откроет:
Рудите Нигцале. Ментор по совершенствованию личности и развитию бизнеса; акредитованный тренер бренда Swiss Watch Game Business&Personal; создатель консультационного пространства VIPCV - карьерный коучинг & эксперт по разработке CV. www.vipcv.lv

Вебинар проводит:
Юрий Галата, Президент European Coach Federation, совладелец английской компании Studio Galata Ltd, автор методологии Swiss Watch Game, международный опыт бизнес-коучинга 22 года. www.Studiogalata.uk

Участие в семинаре доступно только для Членов ТППЛ.
Перед началом семинара Вы получите информацию, необходимую для подключения.
Vārds, uzvārds *
Pārstāvētais uzņēmums, organizācija *
Amats *
E-pasts *
Tālruņa numurs *
Pārstāvētais uzņēmums, organizācija ir LTRK biedrs *
Kādas tēmas Jūs vēlētos dzirdēt nākamajos "LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA" semināros?
Kādi ir Jūsu jautājumi ekspertam par šo tēmu?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy