SUMMER ENGLISH ENRICHMENT ACADEMY 2019, Grades TK-1(HỌC VIỆN TĂNG CƯỜNG ANH NGỮ MÙA HÈ năm 2019, Lớp TK - Lớp 1)
One of the goals of the Alhambra Unified School District is to support and ensure all English Learners (EL) to become proficient in English. This summer, the district is excited to offer a Summer English Enrichment Academy for TK – 3rd grade EL students. This form is ONLY for students Grades TK - 1. (Một trong những mục tiêu của Học Khu Thống nhất Alhambra là hỗ trợ và đảm bảo tất cả những học sinh học Anh ngữ (EL) trở nên thành thạo tiếng Anh. Mùa hè này, khu học chánh rất phấn khởi cung cấp một Học viện Tăng cường Anh ngữ Mùa Hè cho học sinh học tiếng Anh lớp TK - lớp 3. Mẫu đơn này CHỈ dành cho học sinh
Lớp TK - Lớp 1.)
Space is limited. Are you committed to have your child attend all 18 days of summer school from June 5 - June 28, 2019? (Chỗ ngồi có hạn. Quý vị có cam kết cho con quý vị đi học đủ 18 ngày học của chương trình hè từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2019 không?) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Alhambra Unified School District. Report Abuse - Terms of Service