แบบสำรวจความคาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการหน่วยงานกองความปลอดภัยแรงงาน
คำชี้แจง แบบสอบถามความคาดหวัง / ความต้องการของผู้รับบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการของหน่วยงานกองความปลอดภัยแรงงาน ซึ่งผลสำรวจครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โปรดแสดงความคิดเห็นโดยทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy