SPØRREUNDERSØKELSE
Statssekretæren i Justis departementet er opptatt av få innspill på at profesjonelle verger ikke er VELVERDSPROFITØRER. Et uttrykk som er aktuelt for opposisjonen i disse dager. Han ønsker å få tilbakemeldinger slik at han kan argumentere for at vi skal ha en økning i honorar og timepris.

VI vil derfor sette pris på ditt anonyme svar i denne forbindelse:
Hvor mange vergeoppdrag hadde du pr 31.12.18? *
Hva var din omsetning for vergeoppdrag for 2018? – inkl kostnadsdekning (eksl mva )? – spesifikt årshonorar+timegodtgjøring + kostnadsdekning *
Hva er dine driftskostnader eks lønn i 2018? – totalt (Bokførte driftskostnader (eks lønn) delt på antall klienter (pr 31.12.)(se på altinns skattemelding om du ikke finner ditt resultatregnskap. Bokførte driftskostnader = Leie og kostnader lokaler, driftsmaterialer, regnskapshonorar, kontorkostnader, møter, kurs og opplæring, telefon, bredbånd, porto, reisekostnader, bompenger og parkering, salgs- og reklamekostnader, representasjon, kontingenter, gaver, forsikringspremier, diett, annet *
Hvor mye tok du ut i brutto lønn i 2018? *
Jeg jobber flere timer med vergeoppdrag enn jeg får betalt for (20 el 25 timer pr år pr klient) *
Submit
This form was created inside of Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon.