แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงาน การจัดการศึกษา การวิจัย และระบบอื่นๆ (ระบบสารสนเทศและบริการออนไลน์ต่างๆ ของ มทร.ตะวันออก )
             แบบประเมินนี้ใช้เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตในการทำงาน การจัดการศึกษา การวิจัย ตามตัวชี้วัดที่ “S 1.2.1 ร้อยละการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย”

             โดยแบ่งระดับคะแนนดังนี้
             ระดับคะแนน  5  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมากที่สุด
             ระดับคะแนน  4  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมาก
             ระดับคะแนน  3  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับปานกลาง
             ระดับคะแนน  2  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับน้อย
             ระดับคะแนน  1  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการระดับน้อยที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต *
พึงพอใจน้อยที่สุด(ควรปรับปรุง)
พึงพอใจมากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Report Abuse