แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ BOI
ประเภทการใช้บริการ *
วัตถุประสงค์ของการใช้เว็บไซต์ (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ) *
Required
คุณให้ความสนใจหมวด "ทำไมต้องประเทศไทย" หัวข้อใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
จุดแข็งของประเทศไทย
การจัดอันดับประเทศไทย
ภาพรวมเศรษฐกิจ
ความเป็นอยู่ในประเทศไทย
ข้อมูลทั่วไป
เรื่องเล่าความสำเร็จ
โอกาสในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
หัวข้อ
คุณให้ความสนใจหมวด "ข้อควรรู้ในการดำเนินธุรกิจ" หัวข้อใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม
ธุรกิจทั่วไป
หัวข้อ
คุณให้ความสนใจหมวด "เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน" หัวข้อใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม
ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์
ขั้นตอน
แบบฟอร์มและระบบออนไลน์
กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
หัวข้อ
คุณให้ความสนใจหมวด "บริการข้อมูลข่าวสาร" หัวข้อใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข่าวสาร
กิจกรรมบีโอไอ
กิจกรรม Single Window for Visa & Work Permit
ฐานข้อมูลของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม
สถิติ
เอกสารเผยแพร่
เอกสารบรรยาย Video Gallery
วารสาร
หัวข้อ
เมื่อใช้บริการเว็บไซต์ BOI แล้ว กรุณาให้ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์ในเรื่องต่อไปนี้ *
ควรปรับปรุง
พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดีเยี่ยม
การวางผังเว็บไซต์ทำให้ใช้งานง่าย
การจัดหมวดหมู่ทำให้หาข้อมูลสะดวก
ขนาดและฟอนท์ของตัวหนังสืออ่านง่าย
ข้อมูลเพียงพอ
ข้อมูลอัพเดทเสมอ
โดยรวมแล้ว คุณพึงพอใจต่อเว็บไซต์ BOI ในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
คุณต้องการให้ BOI เพิ่มเรื่องใดในเว็บไซต์บ้าง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Smart Word Solutions Co.,Ltd.. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms