Faktomluva aneb znáte svět, ve kterém žijeme?
Zjistěte, jak se vaše představa o současném světě shoduje s realitou.
1) Kolik dívek v zemích s nízkým příjmem dnes dokončí základní školu? *
1 point
2) Kde žije většina světové populace? *
1 point
3) Jak se během posledních 20 let změnil podíl světové populace žijící v extrémní chudobě? *
1 point
4) Jaká je dnes celosvětově průměrná předpokládaná délka života? *
1 point
5) Dnes jsou na světě zhruba 2 miliardy dětí ve věku 0–14 let. Kolik dětí bude podle prognózy OSN na světě v roce 2100? *
1 point
6) Jak se za posledních 100 let změnil ve světě roční počet úmrtí způsobených přírodními katastrofami? *
1 point
7) Která z variant nejlépe charakterizuje současné rozložení populace na vybraných kontinentech? *
1 point
8) Kolik procent dětí je dnes celosvětově naočkováno proti nějaké nemoci? *
1 point
9) Celosvětově chodili dnes třicetiletí muži do školy v průměru 10 let. Kolik let chodily do školy ženy stejného věku? *
1 point
10) Kolik procent lidí na světě má přístup k elektrické energii? *
1 point
Submit
This form was created inside of Gymnázium Vincence Makovského. Report Abuse