Prieskum o informovanosti podnikateľov o koncepte cirkulárnej ekonomiky
Existuje spoľahlivý spôsob, ako môžu podniky zvýšiť svoju ziskovosť a zároveň znížiť svoju závislosť od prírodných zdrojov? Cirkulárna ekonomika (CiE)** je časťou odpovede.

ČO JE TO CIRKULÁRNA EKONOMIKA?

Koncept cirkulárnej ekonomiky prináša spôsob myslenia, ktorý má za cieľ zvyšovať efektivitu zdrojov. Avšak, jeho princípy idú ďalej ako len recyklácia - cirkulárny model sa snaží najmä o opätovné použitie, opravu a renováciu, čím zachováva úžitkovú hodnotu samotných výrobkov, ich komponentov i materiálov čo najdlhšie a šetrí zdroje.

Venujte nám, prosím, pár minút svojho času na vyplnenie dotazníka. Vyplnením dotazníka nám pomôžete lepšie nastaviť služby pre podnikateľov, ktoré pomôžu objasniť tému cirkulárnej ekonomiky a identifikovať výhody tohto modelu pre Vašu firmu, prípadne urýchliť prechod na CiE.

O PROJEKTE

Prieskum je realizovaný v rámci projektu ’Mobilizing institutional learning for better exploitation of research and innovation for the circular economy’ (MOVECO) ako súčasť programu Interreg Danube Transnational Programme v rámci Slovak Business Agency.

V rámci projektu budeme poskytovať zainteresovaným podnikateľom možnosť zúčastniť sa na inovatívnych prípadových štúdiách zameraných na zlepšenie ich obchodných modelov a "learning by doing". Naším cieľom je pomôcť Vám rozvíjať a zlepšovať udržateľné obchodné modely a metódy.

**obehové hospodárstvo, obehová ekonomika

Údaje o firme
1/12 Názov spoločnosti
Your answer
2/12 Naša spoločnosť: *
3/12 V akom odvetví podnikáte? *
Your answer
4/12 Stretli ste sa už v rámci Vášho podnikania s pojmom "cirkulárna ekonomika"? *
5/12 Máte skúsenosti so zavádzaním princípov CiE do Vášho podnikania? *
6/12 Inovovali ste produkt/službu alebo proces vo firme niektorým z nasledujúcich spôsobov?
Radi by ste sa dozvedeli o CiE viac?
Zaujíma vás, aké výhody by CiE mohla priniesť do Vášho podnikania? Tieto informácie použijeme pri zostavovaní aktivít pre malých a stredných podnikateľov v oblasti CiE.
7/12 Vyznačte, o ktorých témach by ste sa radi dozvedeli viac:
Už ste skoro v cieli! Ďakujeme za trpezlivosť. :)
Akou formou by ste sa radi o téme dozvedeli viac?
Zaujala Vás téma CiE natoľko, že by ste sa chceli zapojiť do našich pripravovaných aktivít?
8/12 Vyberte Vami preferovanú formu:
Buďte informovaní a zapojte sa
9/12 Mali by ste záujem o bližšie informácie v oblasti CiE, prípadne sa chceli zúčastniť našich pripravovaných aktivít pre podnikateľov? *
10/12 Uveďte kontaktnú osobu (meno, email, telefón):
Your answer
11/12 Preferované miesto podujatia:
12/12 Priestor pre Vaše doplňujúce postrehy alebo otázky:
Your answer
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Vaše údaje zhromažďujeme v súvislosti so zisťovaním informovanosti podnikateľov o koncepte cirkulárnej ekonomiky. Údaje použijeme za účelom možného kontaktovania spoločnosti pre spresnenie informácií pri nastavovaní služieb (vzdelávacích a informačných aktivít) pre podnikateľov a následne ich realizácie. Informácie zozbierané týmto dotazníkom budú uchovávané nanajvýš 5 rokov po ukončení projektu. Evidencia údajov bude spracovaná na základe Vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov v rámci SBA sú dostupné na http://www.sbagency.sk/sites/default/files/ochrana_osobnych_udajov.pdf .Osobné údaje budú spracované tiež v rámci online služieb, ktoré poskytuje na základe dohody so sprostredkovateľom spoločnosť Google LLC so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Podrobnosti o ochrane osobných údajov spoločnosťou sú dostupné online na https://policies.google.com/privacy.
Tím MOVECO Vám ďakuje za Váš čas.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms