YFF2019-registration form /գրանցման ձևաչափ
(English is below)
--
Այս ձևաչափը նախատեսված է փառատոնի ծրագրին ծանոթացնելու և 3 հիմնական մասերին, որոնք որ վճարովի են, գրանցվելու համար։
3 հիմնական ու վճարովի մասերն են՝

1- BarShow- BAR-ային ոլորտի վերաբերյալ լեկցիաներ ու մաստեր-կլասներ
-ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ-CLAUDE MONET YEREVAN- Ալեք Մանուկյան 12/6,

2- IFEP Kitchen -մաստեր-կլասներ տեղի և հրավիրված շեֆ -խոհարարների կողմից
-ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ-CLAUDE MONET YEREVAN- Ալեք Մանուկյան 12/6,

3- YFF Workshops-PR -SMM -ռեստորանային ոլորտի վերաբերյալ լեկցիաներ՝ հրավիրված մասնագետների կողմից
-ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ-OPERA SUITE հյուրանոց, WAGNER սրահ

Բոլոր 3 բաժինների մուտքը վճարովի է։ Կարող եք ընտրել օրերի քանակը՝ Սեպ 19-20-21, բայց չեք կարող վճարել միայն 1 կամ մի քանի լեկցիաների համար։ Ստորև գնացանկն է՝

-1 օր - 5000 դրամ/ 1 անձ
-2 օր- 8000 դրամ/ 1 անձ
-3 օր- 10000 դրամ/ 1 անձ

Վճարման համար՝
Հաշվեհամար՝ 19300 61998580100
Բանկ՝ CJSC «Converse bank»
Ստացող՝ Աննա Ավագյան

Նպատակ դաշտում գրել մասնակցի/ մասնակիցների անուն/ ազագանուն(ները):
-----

This file is about the program and the 3 sections of Yerevan Food Fest 2019 THAT HAVE ENRTANCE FEE.

1- BarShow- lectures and master-classes about BAR -LOCATION -CLAUDE MONEY YEREVAN- Aleq Manukyan 12/6
2- IFEP Kitchen -cooking classes by local and invited chefs - LOCATION -CLAUDE MONEY YEREVAN- Aleq Manukyan 12/6
3- YFF Workshops-on different topics about HoReCa - LOCATION-OPERA SUITE HOTEL, WAGNER HALL

Note that there is an entrance fee for all 3 sections. And you can not buy just a lecture/s. You pay for the day. Here is the price breakdown:

-1 day - 5000 AMD/ per person
-2 days-8000 AMD/ per person
-3 days-10000 AMD/ per person

Payment is done via bank transfer։
Account-19300 61998580100
Bank - CJSC «Converse bank»
Payee-Anna Avagyan

Important! Put the participant name/ surname down on the file before sending the money.
Բացման օրը/ Opening
Գաստրո ընթրիք/Gastro dinner
Գաստրո ընթրիք/Gastro dinner
Գաստրո ընթրիք/Gastro dinner
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy