แบบฟอร์มรายงานการจัดการเรียนการสอน 2/63
E-Mail ของอาจารย์ผู้รายงาน (E-Mail ที่เป็นของ sk-cc.ac.th) *
เดือนที่จัดการเรียนการสอน *
ชื่อ - สกุล(ตัวอย่าง นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์) *
สอนในรายวิชา *
ชั้นปี *
สาขาวิชา *
ศูนย์การเรียน *
จำนวนนักศึกษาเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์ (ใส่แต่ตัวเลข) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of sk-cc.ac.th. Report Abuse