Vård- & Terapihund samt Skolhundsutbildning Vasa
Djurassisterad vård och terapi DAV – DAT

Intro (skolhund) 2 augusti 2018
Tf 1: 3-4 augusti 2018
Tf 2: 22-23 september 2018
Tf 3: 27-28 oktober 2018
Uppsamlingsdag 23 februari 2019
Diplomering 3 maj 2019


Vård- & Terapihund samt Skolhund

Önskar du ta en Skolhundsexamen blir det ett tillägg på 360 euro

Djurassisterad vård och terapi DAV – DAT

Utbildning av både Vårdhund och Terapihund. Alla hundteam deltar samma utbildning. Skillnaden är att de som utbildar sig enligt standard för att examinera sig som Vårdhundsteam skall utföra verksamhetsförlagd utbildning inom demensvård, äldreomsorg eller med människor med förvärvad hjärnskada, Terapihundsteamet kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom vård, skola och omsorg m.m. Förkunskapskrav för att gå utbildningen för hundföraren är genomförd två års gymnasieutbildning. Lämplighetstester och examinering skiljer sig åt mellan Terapihund och Vårdhund. I övrigt deltar man på samma utbildning. Vid frågor maila oss på: info@finskaterapihundskolan.com

Terapihunden kallas även tillsammans med Vårdhunden för en social tjänstehund. En social tjänstehund med förare arbetar för att öka deltagarens motivation, välbefinnande och hälsa. Hundteamet arbetar med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning. Terapihunden arbetar inom vård, skola och omsorg. Vårdhunden arbetar inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering av människor med förvärvad hjärnskada.

Vårdhundföraren eller terapihundföraren är en diplomerad hundförare som arbetar med sin hund antingen enskilt eller i samarbete med legitimerad personal. Hundsteamets uppgifter är att göra målinriktade besök inom vård, skola och omsorg. Teamet ska arbeta med målinriktade metoder som dokumenteras och utvärderas. Vård- och Terapihundsutbildning med godkänd examen ger behörighet till att arbeta yrkesmässigt som tjänstehundsteam. Vi följer svensk standard för utbildning av vårdhund.

Som hundteam kan du välja till en specialiseringskurs för arbete med barn under 13 år. Vi utför lämplighetstester och utbildar hund och förare i arbete som hundteam med barn, dvs Skolhundsteam.

Hunden gör först ett lämplighetstest tidigast vid ett års ålder. Därefter går man en besökshundsutbildning. Efter godkänd besökshundsexamen vidareutbildar hundteamet sig till vårdhundsteam eller terapihundsteam.

Utbildningen är en kombinationsutbildning i form av fysiska träffar, träning av hund och litteraturstudier på distans samt verksamhetsförlagd utbildning. De fysiska träffarna är 8st där vi ses två dagar vid varje tillfälle. Utöver detta tillkommer en extra dag för diplomering I vissa fall formas detta om till kvällskurs.

Separat lämplighetstest görs i förväg och diplomering/ examinering tillkommer.

Förkunskapskrav för kursen:

Teamet skall vara diplomerat besökshundsteam, samt att man inför diplomering behöver godkänd veterinärbesiktning för att veta att hunden inte lider av någon smärta. Du måste ha tillgång till dator och internet en del av kursen är webbaserad.

Utbildningens innehåll:

7 st heldagarsutbildning + 70 h verksamhetsförlagd utbildning + 400 h ortsoberoende utbildning.

Utbildningen ska ge hundteamet kunskap inom:

– Tjänstehundens insatser anpassade till individ.
– Djuromsorg och hälsa
– Hundens träning
– Kommunikation, bemötande, förhållningssätt
– Människans hälsa, etik och värdegrund
– Verksamhetsförlagd utbildning.

Förkunskaper:

Hunden ska vara utbildad besökshund samt att man inför examen behöver godkänd veterinärbesiktning samt besök hos kiropraktor/sjukgymnast för att veta att hunden inte lider av någon smärta. Du måste ha tillgång till dator och internet då en del av kursen är webbaserad.

Som Terapihundsteam kan du välja till en specialiseringskurs för arbete med barn under 13år. Vi utför lämplighetstester och utbildar hund och förare i arbete som hundteam med barn.

Hundföraren är en diplomerad hundförare. Som arbetar med sin hund antingen enskilt eller i samarbete med legitimerad personal. Hundteamets uppgifter är att göra målinriktade besök inom vård, skola och omsorg. Teamet ska arbeta med målinriktade metoder som dokumenteras och utvärderas.

Godkänd examen ger behörighet till att arbeta yrkesmässigt som tjänstehundsteam.

Pris Terapihund / Vårdhund :

Kursavgift - 1255 euro + moms (varav 190 euro är anmälningsavgift)

Pris Skolhund i kombination med Terapihund - Ovan nämnda priser + 360 euro

Pris enbart skolhund (för de som redan är klara terapihundsteam) - 360 euro, samt kurslitteratur och medlemsskap i R.E.A.D.

Diplomeringsalternativ för terapihund 1.
255 euro + moms – Ekipaget kommer till oss på utsatt tid och diplomeras samtidigt som andra.

Diplomeringsalternativ för terapihund 2.
330 euro + moms och resekostnad och ev. andra kostnader – Vi kommer till arbetsplatsen och gör en diplomering och ger samtidigt konstruktiv feedback på hur ekipaget kan arbeta inom just er arbetsplats. Extra kostnad tillkommer för resa och ev andra kostnader. Be om offert.

Diplomeringsalternativ för vårdhund
330 euro + moms – Ekipaget kommer till oss på utsatt tid och diplomeras samtidigt som andra.

* Kontakta FTHS för mer information
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy