ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC XÂY DỰNG BSC & KPI

Bạn thân mến,

Khóa học “Kỹ thuật xây dựng Balanced Scorecard (BSC) & KPI giúp nhà lãnh đạo & quản lý hiểu ĐÚNG về tầm quan trọng của việc áp dụng BSC & KPI trong việc quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững. Biết cách xây dựng một hệ thống BSC & KPI phù hợp để kích thích nhân viên phấn đấu vì mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp và liên tục cải tiến để đạt hiệu quả cao hơn.

+ Hiểu rõ vai trò & lợi ích của BSC & KPI trong hoạt động doanh nghiệp
+ Biết cách xây dựng hệ thống BSC & KPI phù hợp mục tiêu doanh nghiệp
+ Biết cách kiểm soát & đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp khoa học để phát triển bền vững

Nếu bạn đã sẵn sàng, vui lòng để lại thông tin dưới đây nhé.

Trân trọng,

Hồ Xuân Thiên Hà (Ms.)
General Manager
Hotline: 0903.110.120

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question