Karta wyborcza - Wybieramy najlepszego radnego!

Ta ankieta to swoista karta wyborcza. Dzięki niej możesz wyrazić uznanie dla najlepszego Twoim zdaniem radnego, czyli oddać na niego głos w tegorocznej edycji BAR-u.
Wyniki ankiety zostaną zebrane, opracowane i przedstawione Radzie Programowej Barometru. Rada weźmie je pod uwagę przy wyborze najbardziej aktywnych radnych.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question