Rejestracja uczestników
W tym roku współtworzymy Poznańskie Dni Rodziny 2021
Zaplanowaliśmy dla Was:
👉Spacer online po Grunwaldzie 29.05. 11:00 będzie transmitowany na naszej stronie na FB facebook.com/AkademiaMysli
👉Warsztaty tworzenia kompozycji ziołowych w Grunwaldzki Ogród Społeczny 29.05. 14:30
👉Warsztaty serwisowania rowerów 30.05. od ok. 8:30 obok pływalni Atlantis na os. S. Batorego
👉Warsztaty makramy on-line nadawane wprost z Zdolni Oddolni na naszej stronie na FB facebook.com/AkademiaMysli 31.05. 17:00
Warsztaty sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania. #poznanwspiera
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Numer telefonu *
Format 500 600 700 dla komórek lub 61 646 33 44 dla stacjonarnych
Na którym osiedlu w Poznaniu mieszkasz?
Nie musisz odpowiadać na to pytanie, ale jeśli to zrobisz to pomożesz nam sprawniej docierać z naszą ofertą warsztatową i edukacyjną w konkretne miejsca. Listę poznańskich osiedl znajdziesz na stronie: https://www.poznan.pl/osiedla/
Który warsztat wybierasz? *
Niestety ze względu na ograniczony budżet i chęć dotarcia do wielu rodzin prosimy by w ramach jednego gospodarstwa domowego wybrać jeden z warsztatów do, którego przypisane są materiały warsztatowe. Uwaga w warsztatach z makramy można wziąć udział bez zapisów - wypełnienie formularza wiąże się z możliwością otrzymania zestawu startowego do warsztatów. Materiały otrzyma pierwsze 10 osób. By wyjść na przeciw osobom nie posiadających komputera zapisy odbywają się także telefonicznie. Dlatego jako organizatorzy zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej decyzji o przyznaniu materiałów warsztatowych.
Zgoda RODO
Klauzula informacyjna dla uczestników działań Stowarzyszenia „Akademia Myśli”
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 oraz ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000):
I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Akademia Myśli” z siedzibą w Poznaniu (60-830) przy ul. Rolnej 41/106, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS pod numerem KRS 00000479245, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadający REGON: 302570011, NIP: 7811892711 (dalej jako: „Administrator”). Jednocześnie informujemy, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „Akademia Myśli” z siedzibą w Poznaniu (60-830) przy ul. Rolnej 41/106;
2) Kontakt z w sprawie danych osobowych i ich przetwarzania: info@akademiamysli.pl;
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016 r.
4) Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani Dane wyłącznie przez okres 10 lat bądź dłużej, jeżeli zostanie to zarządzone przez instytucję lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika (w przypadkach przetwarzania Danych na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania Danych np. przetwarzanie Danych w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń;
5) Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
6) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych skutkuje odmową uczestnictwa w działaniach projektowych.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji działań.
II. Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w formie fotografii przez Stowarzyszenie „Akademia Myśli” z siedzibą w Poznaniu (60-830) przy ul. Rolnej 41/106, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS pod numerem KRS 00000479245, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadający REGON: 302570011, NIP: 7811892711 (dalej jako: „Stowarzyszenie”) - na zasadach wskazanych w niniejszej zgodzie. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku zostaje udzielona bezterminowo. Niniejsza zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie i bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych i obejmuje:
1. rozpowszechnianie, rozporządzanie i wielokrotne korzystanie z wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych Stowarzyszenia oraz w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym rozpowszechnianie wizerunku na: plakatach reklamowych i promocyjnych, ulotkach, banerach, mailingach, folderach, prezentacjach, w wydawnictwach udostępnianych publicznie (gazetach, czasopismach), na stronach internetowych Stowarzyszenia, na portalach społecznościowych (w tym: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube), materiałach wewnętrznych Stowarzyszenia, w reklamie telewizyjnej oraz reklamie publikowanej za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, włączając przekaz satelitarny i w sieci Internet,
2. obróbkę wizerunku, połączenie z innymi elementami graficznymi, umieszczenie w materiałach reklamowych i promocyjnych Stowarzyszenia w dowolnej formie oraz powielanie materiałów reklamowych i promocyjnych zawierających wizerunek w dowolnej technice.
Jednocześnie oświadczam, iż cofnięcie przeze mnie powyższej zgody nie będzie obejmowało już wydrukowanych lub opublikowanych papierowych materiałów reklamowych i promocyjnych. Oświadczam ponadto, iż w przypadku cofnięcia zgody na rozpowszechnianie wizerunku zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania wizerunku w zakresie materiałów już wydrukowanych lub opublikowanych.
III. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Stowarzyszenia „Akademia Myśli” z siedzibą w Poznaniu (60-830) przy ul. Rolnej 41/106, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS pod numerem KRS 00000479245, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadający REGON: 302570011, NIP: 7811892711, na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zaznaczenie zgody jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażeniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o prowadzonych przez nas działaniach oraz potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą RODO. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o prowadzonych przez nas działaniach oraz potwierdzam zapoznania się z klauzulą informacyjną. *
W przypadku braku zgody Twój udział w warsztatach będzie niemożliwy, a dane, które zostaną wysłane zostaną natychmiast usunięte.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy