Rejestracja uczestników
Warsztaty ZIMA 2020
Gryfindoor Centrum Językowe
ul. Poznańska 28
63-020 Zaniemyśl
biuro@gryfindoor.com
3-7.02.2020 godz. 8:00-16:00
Email address *
Zaznacz warsztaty, które Cię interesują: *
Required
Imię i nazwisko Rodzica/ Opiekuna *
Numer telefonu Rodzica/ Opiekuna - byśmy mogli sprawnie się komunikować *
Imię i nazwisko oraz wiek Uczestnika /przy rejestracji rodzeństwa prosimy wypełnić osobne formularze/ *
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku własnego/dziecka na stronie internetowej/ mediach społecznościowych i materiałach promocyjnych Organizatora oraz na wykorzystanie prac artystycznych do tworzenia materiałów dydaktycznych. *
Płatności *
Zgłaszając się na warsztat, zobowiązuję się dokonać płatności poprzez przelew bankowy najpóźniej 3 dni przed terminem warsztatu na rachunek bankowy Organizatora: mBank 43 1140 2004 0000 3402 7701 6746. Jestem świadoma/y, że w przeciwnym razie Uczestnik nie zostanie dopuszczona/y do warsztatu. Koszt całkowity JEDNEGO warsztatu wynosi 70zł. W przelewie należy wpisać dane Uczestnika oraz termin i nazwę warsztatu.
Dane osobowe *
Zgłaszając swój udział w warsztacie, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gryfindoor Centrum Językowe Anna Wojtczak moich danych osobowych w celach związanych z rejestracją na warsztat. Zapoznałe(a)m się z Polityką Prywatności Gryfindoor Centrum Językowe Anna Wojtczak zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej. Jestem świadomy(a), że: 1) Administratorem przekazanych przez mnie danych osobowych jest Organizator, do którego wysyłam zgłoszenie do udziału w warsztacie; 2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy; 4) Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres do 5 lat; dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora; 5) Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 6) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy. *
Zgłaszając się na warsztat zgadzasz się na warunki regulaminu.

REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTACIE:
1. WIZERUNEK OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYDARZENIU MOŻE ZOSTAĆ UTRWALONY, A NASTĘPNIE ROZPOWSZECHNIANY DLA CELÓW PROMOCYJNYCH. UDZIAŁ W WARSZTACIE JEST JEDNOZNACZNY Z UDZIELENIEM NIEODPŁATNEJ ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UTRWALONEGO PODCZAS WARSZTATU.
2. UCZESTNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO POSZANOWANIA MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA WARSZTATÓW ORAZ OSOBY PROWADZĄCEJ.
3. WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO DZIECI W WIEKU 5-12 LAT.
4. UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST PŁATNY.
5. ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECKO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI RODZIC/ OPIEKUN
6. ZABRANIA SIĘ PALENIA TYTONIU I SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU TRWANIA KURSU.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy