I Festiwal Alchemii i Wiedzy Alternatywnej "U Źródła" - Barania Góra 5-7.04.2019
Zgłoszenie ogólne, zapisy na poszczególne warsztaty, noclegi i wyżywienie w schronisku.

Każdy uczestnik, który skończył 16 rok życia jest zobowiązany do oddzielnego wypełnienia formularza.

Dzieci do 16 roku życia należy przypisać do tylko jednej osoby dorosłej w rodzinie. Każda osoba powyżej 16 roku życia automatycznie staje się uczestnikiem.

Po wypełnieniu formularza otrzymacie e-mail z potwierdzeniem i informacją o kwocie :)

OPŁATY:
- 150zł - koszt czynnego uczestnictwa w wykładach, pokazach, spacerze botanicznym i wspólnych ogniskach - każdy uczestnik, który skończył 16 rok życia.
- 30zł - koszt każdego pojedynczego warsztatu, wybranego przez uczestnika, który ukończył 16 rok życia.
- 83zł - koszt noclegu w schronisku za dwie doby 5-6.04. Koszt noclegu jest taki sam bez względu na wiek. Liczba miejsc noclegowych w schronisku jest ograniczona. Alternatywne noclegi: http://www.stecowka.pl/ , http://www.wiselka.ccm.pl/
- 45zł - koszt całodziennego wyżywienia obejmujący śniadania (6-7.04) i obiady (5-7.04) oraz kolację (5.04). Kolacja 6.04 we własnym zakresie. Zachęcamy do przygotowania i przywiezienia swoich wyrobów.

Rezerwacją jest wpłata połowy kwoty na konto w ciągu siedmiu dni od otrzymania potwierdzenia formularza.

Formularze zgłoszeniowe po tym czasie będą anulowane.

W przypadku dodatkowych pytań proszę piszcie na e-mail: uzrodla.festiwal@gmail.com

REGULAMIN

I FESTIWAL ALCHEMII I WIEDZY ALTERNATYWNEJ “U ŹRÓDŁA”

MIEJSCE I CZAS

Przysłop pod Baranią Górą Schronisko Górskie PTTK ul. Czarna Wisełka 8, Wisła
5-7 kwietnia 2019 roku

2. ORGANIZATOR

Natureh Gabinet Terapii Naturalnych
Ukręcone

3. SPONSORZY

Ploteczka

4. CEL FESTIWALU

Popularyzacja wiedzy o naturalnym stylu życia, tworzeniu kosmetyków, sztuce, zielarstwie, dbaniu o przyrodę, prawidłowym żywieniu, zdrowiu, rodzicielstwie, tradycjach i życiu przodków

5. UCZESTNICY

Czynnym uczestnikiem Festiwalu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia.

Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w Festiwalu. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na Festiwalu tylko w obecności rodziców/opiekunów prawnych.

Rejestracja uczestników następuje poprzez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, uczestnik dokonuje wyboru warsztatów, noclegu i posiłków.

Każdy czynny uczestnik Festiwalu zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Festiwalu oraz regulaminu Schroniska.

Udział w Festiwalu gwarantują prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy I uiszczenie opłaty festiwalowej oraz w przypadku korzystania z warsztatów, posiłków I noclegów – uiszczenie opłaty również za nie.

O udziale w Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenie opłat. Ilość miejsc jest ograniczona.

6. OGÓLNE ZASADY

Festiwal jest imprezą zwykłą, zamkniętą.

Opłaty za uczestnictwo w Festiwalu, poszczególne warsztaty, posiłki i noclegi znajdują się na formularzu zgłoszeniowym.

Organizator ma prawo do nie wpuszczenia na teren Festiwalu osób, które nie widnieją na liście zgłoszeniowej.

Organizator ma prawo do usunięcia z Festiwalu uczestnika, który nie przestrzega regulaminu Festiwalu oraz regulaminu Schroniska, narusza zasady współżycia społecznego, stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pozostałych uczestników, organizatorów i osób współpracujących.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych w Schronisku, organizator nie gwarantuje noclegu w nim. Alternatywne miejsca noclegowe będą podane na stronie wydarzenia oraz w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy, strona wydarzenia, regulamin Schroniska oraz lista uczestników są integralną częścią regulaminu i stanowią jego załączniki.

7. DANE OSOBOWE

Pozyskiwanie i sposób zbioru ziół ze stanu naturalnego, w Polsce regulują trzy ustawy:

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444 z późn. zmianami) – rozdział 5 Zasady udostępniania lasów,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 888 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych (Dz.U. Nr 6, poz. 42 z 1999).


8. OPŁATY

- 150zł - koszt czynnego uczestnictwa w wykładach, pokazach, spacerze botanicznym i wspólnych ogniskach - każdy uczestnik, który skończył 16 rok życia.
- 30zł - koszt każdego pojedynczego warsztatu, wybranego przez uczestnika, który ukończył 16 rok życia.
- 83zł - koszt noclegu w schronisku za dwie doby 5-6.04. Koszt noclegu jest taki sam bez względu na wiek. Liczba miejsc noclegowych w schronisku jest ograniczona. Alternatywne noclegi: http://www.stecowka.pl/ , http://www.wiselka.ccm.pl/
- 45zł - koszt całodziennego wyżywienia obejmujący śniadania (6-7.04) i obiady (5-7.04), kolacje - wspólna biesiada przy ognisku są we własnym zakresie. Zachęcamy do przygotowania i przywiezienia swoich wyrobów.


9. REZERWACJA

Rezerwacja miejsca następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz wpłacie połowy kwoty - wynikającej z wybranych opcji - na konto podane w mailu zwrotnym.

10. REZYGNACJA

Rezygnacja z uczestnictwa w Festiwalu podlegająca zwrotowi wpłaconego zadatku jest możliwa do 15 dnia poprzedzającego Festiwal, czyli do 2 marca 2019 roku. Rezygnacja po tym terminie nie podlega zwrotowi wpłaconego zadatku.

Email address *
Imię i Nazwisko *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Zgłaszam chęć udziału we wszystkich wykładach, pokazach i spacerze botanicznym - koszt 3-dniowego uczestnictwa 150zł *każda osoba, która ukończyła 16 rok życia - dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą brać czynnego udziału *
Dzieci towarzyszące * do 16 roku życia. Należy wpisać liczbę lub NIE w przypadku braku powyższych *
Your answer
Zgłaszam chęć udziału w wybranych warsztatach - koszt każdego wybranego warsztatu 30zł/osoba *uwaga niektóre warsztaty pokrywają się czasowo! *każda osoba, która ukończyła 16 rok życia - dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą brać czynnego udziału *
Required
wyżywienie w schronisku 45zł *koszt jest taki sam bez względu na wiek. Należy wpisać daty 5 kwietnia i/lub 6 kwietnia i/lub 7 kwietnia oraz liczbę osób korzystających z wyżywienia konkretnego dnia oraz opcję wege lub mięso, w przypadku nie korzystania z wyżywienia wpisać NIE *
Your answer
noclegi w schronisku 5 oraz 6 kwietnia 2019 - zł *liczba miejsc noclegowych w schronisku jest ograniczona *koszt jest taki sam bez względu na wiek. Należy wpisać liczbę oób korzystających z noclegów, w przypadku nie korzystania z noclegów w schronisku wpisać NIE *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service