Anmälan IoT Sveriges partstämma 2017
Den 18 oktober kl 13:30-17:00 har IoT Sverige sin årliga partstämma i Uppsala. Detta är ett utmärkt tillfälle att få presentera sin organisation och nätverka med branchkollegor samt få djupare förståelse i IoT Sveriges verksamhet och projekt. Partstämman kommer att hållas på Östra Ågatan 19 , ca 10 minuters promenad från centralstationen.

Dagen inleds med en kort presentation av programmet följt av att de parter som vill får presentera sig. Stämmans formella del pågår från 14.15 till 15.15 där ny styrelse ska väljas. IoT Sveriges valberedning kommer att presentera sitt förslag på styrelse. Därefter blir det fika innan våra fyra IoT-Hubbar kommer att presenteras. Avslutningsvis blir det mingel, förfriskningar och lättare tilltugg tillsammans med deltagare från Eurocites! (http://www.eurocities.eu/)

OBS! Om du vill presentera din organisation, skicka in EN slide i ppt-format till sip-iot@it.uu.se senast torsdag 12:e oktober. Slides som kommer in efter detta datum kan inte garanteras inkludering i presentationsrundan. För att alla som vill ska hinna presentera sig får varje part presentera sig i max en minut.

This form was created using Google Forms. Create your own