SET 7: SOALAN PERCUBAAN SAINS SPM PPD KLANG
Jawab semua soalan
NAMA:
Tulis nama penuh anda
Your answer
SEKOLAH:
Tulis nama sekolah anda
Your answer
KELAS:
Tulis nama kelas anda
Your answer
1. Rajah 1 menunjukkan sistem saraf manusia.
1 point
Bahagian yang manakah merupakan komponen-komponen bagi sistem saraf pusat?
Bahagian yang manakah merupakan komponen-komponen bagi sistem saraf pusat?
2. Rajah 2 menunjukkan sistem endokrin manusia.
1 point
Pilih pemadanan yang betul untuk kelenjar endokrin berlabel dan fungsinya.
Pilih pemadanan yang betul untuk kelenjar endokrin berlabel dan fungsinya.
3. Kaedah pengambilan dadah yang manakah boleh mengakibatkan pemindahan AIDS dan hepatitis B?
1 point
4. Rajah 3menunjukkan generasi pertama kacukan antara dua ekor tikus.
1 point
Jika H mewakili gen dominan untuk warna bulu hitam dan h mewakili gen resesif untuk 
warna bulu putih, ramalkan genotip bagi kedua-dua induk itu?
Jika H mewakili gen dominan untuk warna bulu hitam dan h mewakili gen resesif untuk
warna bulu putih, ramalkan genotip bagi kedua-dua induk itu?
5. Rajah 4 menunjukkan kromosom yang terdapat dalam sel badan seorang penghidap sejenis penyakit baka.
1 point
Pasangan kromosom yang manakah menyebabkan penyakit tersebut?
Pasangan kromosom yang manakah menyebabkan penyakit tersebut?
6. Hani dan Hana adalah kembar seiras. Hani dibesarkan di Malaysia. Hana dibesarkan oleh keluarga angkatnya di Scotland. Mereka mungkin berbeza dari segi
1 point
7. Rajah 5 menunjukkan perubahan keadaan jirim.
1 point
Namakan proses I, II dan III.
Namakan proses I, II dan III.
8. Berdasarkan jadual di bawah berikut, manakah unsur-unsur yang merupakan isotop?
1 point
Captionless Image
9. Rajah 6 menunjukkan Jadual Berkala yang tidak lengkap.
1 point
Unsur manakah yang mempunyai nombor proton terkecil?
Unsur manakah yang mempunyai nombor proton terkecil?
10. Rajah 7 menunjukkan dua susunan radas yang berbeza dalam satu eksperimen.
1 point
Apakah bacaan suhu yang dicatatkan oleh termometer X dan Y apabila air mendidih ?
Apakah bacaan suhu yang dicatatkan oleh termometer X dan Y apabila air mendidih ?
11. Antara berikut, yang manakah contoh perubahan kimia?
1 point
12. Maklumat di bawah menunjukkan empat proses yang melibatkan perubahan haba.
1 point
Antara berikut, yang manakah merupakan proses endotermik ?
Antara berikut, yang manakah merupakan proses endotermik ?
13. Rajah 8 menunjukkan radas yang digunakan untuk mengkaji tindak balas kalsium dengan air.
1 point
Antara pemerhatian yang berikut, yang manakah boleh diperoleh daripada penyiasatan
ini?
Antara pemerhatian yang berikut, yang manakah boleh diperoleh daripada penyiasatan
ini?
14. Bagaimana batu kapur berfungsi dalam pengekstrakan bijih timah dalam relau bagas?
1 point
15. Rajah 9 menunjukkan penyaduran kunci besi dengan kuprum.
1 point
Ramalkan apa yang akan berlaku di anod apabila suis ditutup.
Ramalkan apa yang akan berlaku di anod apabila suis ditutup.
16. Rajah 10 menunjukkan pemesongan sinaran radioaktif dalam medan elektrik.
1 point
Apakah yang diwakili oleh sinaran P, Q, dan R?
Apakah yang diwakili oleh sinaran P, Q, dan R?
17. Rajah 11menunjukkan suatu proses penghasilan tenaga nuklear.
1 point
Apakah proses itu?
Apakah proses itu?
18. Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah yang terlibat dalam penjanaan elektrik suatu stesen janakuasa nuklear.
1 point
Antara berikut, yang manakah menunjukkan urutan langkah-langkah yang betul?
Antara berikut, yang manakah menunjukkan urutan langkah-langkah yang betul?
19. Nyatakan alatan optik yang menghasilkan ciri-ciri imej seperti yang ditunjukkan di bawah?
1 point
Captionless Image
20. Rajah 12 menunjukkan penyebaran cahaya putih.
1 point
Apakah cahaya P dan Q?
Apakah cahaya P dan Q?
21. Rajah 13 menunjukkan sinar cahaya putih melalui tiga penapis warna.
1 point
Warna yang dilihat oleh pemerhati itu ialah…
Warna yang dilihat oleh pemerhati itu ialah…
22. Ali memakai baju kuning dan seluar biru semasa persembahan di atas pentas. Pentas tersebut disinari oleh lampu sorot berwarna hijau. Nyatakan warna yang kelihatan bagi baju dan seluar yang dipakai semasa beliau membuat persembahan di atas pentas itu.
1 point
23. Krishnan ingin membina model patung yang teguh dan berkilat. Tentukan bahan yang paling sesuai digunakan.
1 point
24. Rajah 14 menunjukkan proses penghasilan ammonia dalam industri.
1 point
Apakah gas X?
Apakah gas X?
25. Nyatakan kepentingan melindungi alam sekitar daripada sisa industri?
1 point
26. Jadual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan pH ke atas pertumbuhan bakteria.
1 point
Apakah pH yang paling sesuai untuk pertumbuhan bakteria?
Apakah pH yang paling sesuai untuk pertumbuhan bakteria?
27. Rajah 15 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji aktiviti mikroorganisma Z. Mikroorganisma Z dicampurkan ke dalam doh roti dan dibiarkan selama satu jam.
1 point
Namakan mikroorganisma Z.
Namakan mikroorganisma Z.
28. Pernyataan beerikut menunjukkan keimunan badan.
1 point
Apakah penyakit itu dan jenis keimunannya?
Apakah penyakit itu dan jenis keimunannya?
29. Rajah 16 menunjukkan seorang budak perempuan mengalami luka di kakinya.
1 point
Antara yang berikut, bahan yang manakah paling sesuai disapu pada kakinya?
Antara yang berikut, bahan yang manakah paling sesuai disapu pada kakinya?
30. Jadual di bawah menunjukkan nilai kalori bagi makanan yang berbeza.
1 point
Makanan manakah menyumbangkan nilai kalori yang paling tinggi?
Makanan manakah menyumbangkan nilai kalori yang paling tinggi?
31. Rajah 17 menunjukkan anak jagung di dalam larutan kultur tanpa Nitrogen.
1 point
Apakah yang boleh kita perhatikan selepas dua hari?
Apakah yang boleh kita perhatikan selepas dua hari?
32. Rajah 18 menunjukkan sebahagian kitar Nitrogen. P, Q, R dan S adalah kumpulan organism yang terlibat dalam kitar Nitrogen tersebut.
1 point
Organisma yang manakah merupakan bakteria pengikat Nitrogen?
Organisma yang manakah merupakan bakteria pengikat Nitrogen?
33. Rajah 19 menunjukkan satu aktiviti pertanian yang boleh mencemarkan alam sekitar.
1 point
Nyatakan jenis pencemaran yang berlaku di kawasan ini?
Nyatakan jenis pencemaran yang berlaku di kawasan ini?
34. Rajah 20 menunjukkan suatu pencemaran yang disebabkan oleh kilang.
1 point
Apakah cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut?
Apakah cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut?
35. Antara yang berikut, manakah sifat umum bagi alkohol?
1 point
36. Rajah 21 menunjukkan struktursebiji buah kelapa sawit. Bahagian berlabel manakah mengandungi minyak?
1 point
Captionless Image
37. Rajah 22 menunjukkan struktur satu molekul sabun.
1 point
Antara pernyataan yang berikut, manakah adalah benar?
Antara pernyataan yang berikut, manakah adalah benar?
38. Rajah 23 menunjukkan tindakan bagi asid dan alkali pada lateks.
1 point
Apakah S dan T?
Apakah S dan T?
39. Antara yang berikut, manakah benar tentang enjin petrol empat lejang dan enjin diesel empat lejang?
1 point
40. Rajah 24 menunjukkan dua sfera besi digantung dari ketinggian yang sama.
1 point
Apakah yang boleh diperhatikan jika kedua-dua sfera besi itu diayun dengan menggunakan daya yang sama pada masa yang sama?
Apakah yang boleh diperhatikan jika kedua-dua sfera besi itu diayun dengan menggunakan daya yang sama pada masa yang sama?
41. Rajah 25 menunjukkan satu blok berbentuk kuboid dengan berat 50 N.
1 point
Hitungkan tekanan maksimum yang dikenakan oleh blok ke atas permukaan yang mengufuk.
	   [ Pressure = Force / Surface area ]       [ Tekanan = Daya / Luas permukaan ]
Hitungkan tekanan maksimum yang dikenakan oleh blok ke atas permukaan yang mengufuk.
[ Pressure = Force / Surface area ] [ Tekanan = Daya / Luas permukaan ]
42. Bahan apakah yang digunakan untuk mengelakkan pengasingan bahagian cecair daripada emulsi dalam makanan?
1 point
43. Antara kaedah yang berikut, manakah digunakan untuk mengekalkan kesuburan tanah untuk tujuan pertanian?
1 point
44. Populasi penduduk dunia semakin meningkat. Apakah yang akan berlaku sekiranya pertambahan penduduk tidak seimbang dengan teknologi pengeluaran makanan.
1 point
45. Antara yang berikut, manakah jenis gentian sintetik?
1 point
46. Rajah 26 menunjukkan struktur sejenis plastik.
1 point
	Apakah ciri bagi jenis plastik ini?
Apakah ciri bagi jenis plastik ini?
47. Apakah pengurusan pembuangan plastik yang wajar?
1 point
48. Rajah 27 menunjukkan graf sesaran melawan masa bagi satu bentuk gelombang.
1 point
Tentukan amplitud bagi bentuk gelombang itu.
Tentukan amplitud bagi bentuk gelombang itu.
49. Rajah 28 menunjukkan satu gambar rajah blok bagi sistem pemancar radio.
1 point
Kenalpasti komponen Y.
Kenalpasti komponen Y.
50. Apakah jenis gelombang yang digunakan oleh satelit komunikasi untuk menyampaikan maklumat?
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms