APECS Nordic Survey, version for indigenous people (Finnish)

“Bridging Polar Early Career Researchers and Indigenous Peoples in Nordic Countries” on 14 kuukauden mittainen Pohjoismaiden neuvoston (Norden) rahoittama projekti, jonka tarkoituksena on helpottaa nuorten pohjoisten alueiden tutkijoiden ja alkuperäiskansojen edustajien tehokasta ja merkityksellistä vuorovaikutusta ja keskinäistä työskentelyä. Projektin pitkän tähtäimen tavoitteena on saada lisää tietoa arktisilta alueilta kestävän kehityksen strategioiden perustaksi. Projektin kotisivu:
http://www.apecs.is/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=753&Itemid=788

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa olemassa olevaa vuorovaikutusta alkuperäiskansojen edustajien ja uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden välillä. Lisäksi selvitetään millaisia odotuksia ja tarpeita jottanäillä ryhmillä on keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä sekä mitä tekijöitä he näkevät onnistuneen yhteistyön esteenä.

Kyselystä on kaksi versiota – yksi tutkijoille ja yksi alkuperäiskansojen edustajille. Ne alkuperäiskansojen edustajat, jotka ovat myös tutkijoita, voivat täyttää jommankumman tai molemmat kyselyt.

Saadaksesi tietoa kyselyn tuloksista, voit lisätä sähköpostiosoitteesi kyselylomakkeen loppuun.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Kokemus ja näkemykset

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Tulevaisuuden näkymät ja haasteet

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question