Intresseanmälan till SFOHH:s doktorandsällskap

Doktorander inom Öron-, näs- och halssjukdomar sökes för att starta upp ett kontaktnätverk. Målet är att ha ett forum för att utbyta idéer t ex kring hur man bäst lägger upp sitt forskningsarbete utan att det krockar med den kliniska träningen, bra doktorandkurser över hela Sverige med inriktning på ÖNH (särskilt intressant nu när man gör om systemet och minskar på andelen obligatoriska doktorandkurser), möjliga samarbeten över klinikgränserna osv. Tanken är även att man ska komma igång och driva egna utbildningar inom t ex registerforskning samt underlätta post doc vid annan ort eller utomlands.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question