แบบประเมินการประชุมการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรคไตฯ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.
ตำแหน่ง *
Required
ประเด็นการประเมิน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
ความเสถียรของระบบปฎิบัติการ
เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยนช์ สืบค้นข้อมูลได้ดี
เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
เว็บไซต์แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
การจัดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสม
ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด,ลักกษณะ)
ภาพประกอบทำให้เกิดความน่าสนใจ
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก
ระบบฐานข้อมมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ทดแทนระบบงานเดิมได้
การจัดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสม
ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึง
ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ความทันสมัยของระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวก
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายที่ท่านใช้งานอยู่
ความปลอดภัยของฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่าน
การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยและประโยชน์ในการใช้งาน
การให้บริิการในส่วนของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
การให้บริการในส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านคอมพิวเตอร์
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms