Inventarisatie gevolgen cultuursector Den Haag van maatregelen COVID-19
De noodmaatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een zeer zware impact op de cultuursector. De gemeente Den Haag wil de aard en omvang van deze problemen in kaart brengen, en weten op welke wijze de sector kan worden ondersteund.

Nb. Het invullen van de vragenlijst dient als inventarisatie van uw behoefte en is geen toezegging dat wij u hierin tegemoet kunnen komen: wij gaan voor maatwerk per organisatie.

Nb2. Op 23 maart 2020 heeft het kabinet bekend gemaakt dat de noodmaatregelen worden verlengd tot 1 juni. In vraag 4 en 5 wordt nog verwezen naar de datum van 6 april. Om de antwoorden te kunnen vergelijken, hebben wij de datum in de vraag niet aangepast. Interpreteer vraag 4 daarom als "op korte termijn" en vraag 5 daarom als "op middellange termijn"
Namens welke organisatie vult u deze inventarisatie in? *
Wat zijn de gevolgen van de COVID-19 noodmaatregelen voor de activiteiten van uw organisatie?
Kunt u op dit moment al een inschatting maken van de omvang van de financiële schade?
Verwacht u tijdens de looptijd van de noodmaatregelen (6 april) aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen?
Clear selection
Indien de noodmaatregelen onverhoopt langer aanhouden dan 6 april, op welk moment zou u dan in de problemen raken?
Spreekt u uw algemene reserve aan om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen?
Clear selection
Heeft u, indien u een structurele subsidie ontvangt van de gemeente Den Haag, behoefte aan een voorschot op de subsidie?
Clear selection
Indien u op de vorige vraag ja hebt geantwoord: vermeld het ABBA kenmerk van de subsidie en het gewenste voorschotpercentage van de subsidie.
Als u in 2019 een structurele subsidie van de gemeente Den Haag heeft ontvangen, is de uiterste verantwoordingsdatum in veel gevallen vastgesteld op 30 april 2020. Heeft u behoefte aan uitstel?
Clear selection
Wat zijn de gevolgen van de maatregelen voor eventuele projectsubsidies? Kunt u het project op de verwachte manier uitvoeren? Heeft u behoefte aan uitstel? (vermeld hierbij het kenmerk van de subsidie)
Kan de gemeente Den Haag in uw ogen op een andere manier iets betekenen voor uw organisatie? (wees hierbij zo specifiek mogelijk)
Heeft u gebruik gemaakt van een van de noodmaatregelen van het Rijk?
Wilt u verder nog iets kwijt aan het team cultuurbeleid van de gemeente Den Haag?
Wat is het e-mailadres waarop wij u kunnen bereiken?
Wat is het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy