Formularz Rejestracyjny Kandydatek/ów do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Cogito w Żywcu
Rok szkolny 2020/2021
Imię *
Drugie imię
Nazwisko *
PESEL *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia *
Miejsce zamieszkania - ulica i nr *
Kod pocztowy *
format kodu xx-xxx
Miejscowość *
Adres email ucznia *
Telefon ucznia *
Klasa, do której uczeń aplikuje *
Drugi język obcy *
Przedmiot do wyboru w klasie pierwszej *
Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego *
Uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności *
Uczeń posiada opinię o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) *
Nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Szkoły Fundacji Królowej Świętej Jadwigi. Report Abuse