Link thu thập thông tin liên lạc cựu sinh viên, khoa CNTP

Cựu sinh viên vui lòng nhập thông tin liên lạc theo các mục hướng dẫn bên dưới. Khi Khoa tổ chức các hoạt động hay có thông tin liên quan đến cựu học viên, Khoa sẽ thông báo được dễ dàng và kịp thời.

Đồng thời vui lòng cung cấp thêm một số thông tin về việc làm để khoa có thể hiểu được tình hình nghề nghiệp của sinh viên sau ra trường.Khoa cũng đánh giá cao các góp ý của cựu sinh viên ở cuối form.

Nếu đổi vị trí công việc hay công ty/cơ quan, cựu sinh viên có thể đăng ký lại.

Những câu hỏi có dấu (*) là câu bắt buộc phải nhập thông tin mới hoàn thành được form.

Chân thành cảm ơn

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question