Έρευνα Δηλωμένης Προτίμησης Μετακινούμενων στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου InnovaSUMP
Σκοπός της έρευνας
Η παρούσα έρευνα με ερωτηματολόγιο εκτελείται για τις ανάγκες του έργου "Διεξαγωγή Έρευνας Συμπεριφοράς Μετακινούμενων στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου και ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτής στο πλαίσιο του έργου InnovaSUMP (INTERREGEUROPE)"

Αντικείμενο του προαναφερθέντος έργου είναι η διερεύνηση των προτιμήσεων, της συμπεριφοράς και των χαρακτηριστικών των μετακινήσεων των κατοίκων του Δήμου. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από δύο τμήματα: το ένα περιέχει ερωτήσεις κοινονικο-οικονομικών χαρακτηριστικών και το δεύτερο περιέχει μια σειρά από υποθετικά σενάρια στα οποία καλείστε να επιλέξετε το επιθυμητό για εσάς λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στην εισαγωγή του.

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε πως η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και όλη η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων γίνεται σε απόλυτη συμφωνία με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R.).
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy