แบบสำรวจข้อมูลการจัดการท่องเที่ยว

สวัสดีครับ

แบบสำรวจนี้ เป็นแบบสำรวจสำหรับ ไกด์, บริษัทท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปที่จัดการท่องเที่ยว
โดยสำรวจเพื่อทราบข้อมูลและปัญหาของวิธีการจัดการท่องเที่ยวในปัจุบันของท่าน
เพื่อทางทีมงานจะนำไปวิเคราะห์ และพัฒนาระบบจัดการท่องเที่ยวในอนาคต

ซึ่งทางทีมงานที่ทำแบบสำรวจเอง มิได้อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงต้องรบกวนขอความรู้จากทุกท่าน
และขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการทำแบบสำรวจนี้ครับ

**แบบสำรวจนี้จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อทำระบบจัดการเท่านั้น จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ใดทั้งสิ้น**

จุดประสงค์ของแบบสำรวจนี้คือ
1.ต้องการทราบข้อมูลและวิธีการจัดการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
2.ปัญหาที่ท่านพบ
3.นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้จัด(ตัวท่าน)และผู้เที่ยว(ลูกค้าของท่าน)

เป้าหมายสำหรับการทำ
1.เพื่อทราบปัญหาในการทำงานของท่าน
2.เพื่อทราบวิธีการแก้ปัญหาที่ท่านต้องการ

หากท่านลังเลในการให้ข้อมูล และต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
ชื่อ: ชิตพงษ์ วุทธานันท์ (ฟิวส์)
email: chitpong@gmail.com
โทรศัพท์: 083-213-4785
Facebook: https://www.facebook.com/chitpong/

  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question