M-POWER - zgłoś się!
Witaj!

Zapewne otrzymałeś/łaś tę ankietę od jednego z naszych projektowych mentorów, a to znaczy, że chcesz wziąć udział w projekcie M-POWER - Siła młodych!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, z podstawowymi informacjami na Twój temat - te dane zbierane są tylko i wyłącznie na potrzebę sprawozdawczości względem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a dostęp do nich ma wyłącznie wąski zespół osób zatrudnionych przy projekcie. Informacje na temat sposobu przetwarzania danych oraz ich późniejszym usunięciu po zakończeniu projektu znajdują się na samym dole ankiety.

Dziękujemy za zgłoszenie!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Kto jest osobą, która się z Tobą skontaktowała w sprawie projektu? *
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
Preferowane miejsce odbycia szkoleń oraz wolontariatu
Imię i nazwisko *
Nr PESEL *
Wykształcenie *
Adres - Województwo *
Adres - Powiat *
Adres - Gmina *
Adres: Miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy *
Numer telefonu *
Adres e-mail *
Status na rynku pracy *
DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ - Planowana data zakończenia edukacji RRRR.MM.DD
Czy jesteś osobą .... *
Tak
Nie
Nie chce odpowiadać
w ostatnich latach edukacji (klasa maturalna, 3 rok licencjatu, 5 rok magisterki)
należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
z orzeczeniem o niepełnosprawności
przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą
wychowankiem pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, który po zakończeniu pobytu w instytucjach piecz zastępczej powrócił do rodziny naturalnej
wychowankiem pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, który założył własne gospodarstwo domowe
wychowankiem pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, który usamodzielnia się i ma trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej
matką opuszczającą pieczę
wychowankiem / absolwentem młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii,
wychowankiem / absolwentem zakładu poprawczego,
wychowankiem / absolwentem schroniska dla nieletnich,
matką przebywającą w domu samotnej matki,
osobą opuszczającą zakład karny lub areszt śledczy
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższymi warunkami? *
1. Niniejszym informujemy, że Fundacja Teatrikon z siedzibą przy ul. Szpinalskiego 4/17, 20-860 w Lublinie jest administratorem danych osobowych uczestników warsztatów zwanych dalej wydarzeniem kulturalnym.2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji projektu, w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Fundacji Teatrikon (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO).3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.4. Fundacja Teatrikon wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez email d.figura@teatrikon.pl lub pisemnie na adres siedziby Fundacji Teatrikon wskazany w pkt. 1.Proszę pamiętać że, przed realizacją Państwa praw będziemy musieli Państwa odpowiednio zidentyfikować.5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.6. Fundacja Teatrikon nie przekazuje Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.7. Uczestnik/ka posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.9. Podanie organizatorowi wydarzenia danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia na wydarzenie artystyczne.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy