Badanie ankietowe młodzieży - Strategia Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023 - 2030
Szanowni Uczniowie,
W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023 - 2030 roku oraz wyznaczaniem kierunków rozwoju gminy w obszarach społecznym, gospodarczym, przestrzennym i technicznym bardzo ważne jest poznanie przez nas Waszego zdania na temat warunków życia w gminie oraz możliwości rozwoju gminy. 
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która posłuży do wyznaczenia kierunków rozwoju gminy.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Proszę określić swoje zadowolenie z zamieszkania na obszarze Gminy *
Proszę o wskazanie najważniejszych problemów występujących na terenie gminy: *
Required
Proszę ocenić stopień występowania na terenie gminy poniższych problemów na skali od 1 (najmniejsze natężenie problemu) do 5 (największe natężenie problemu) *
(1) Najmniejsze natężenie problemu
(2) Małe natężenie problemu
(3) Pośrednie natężenie problemu
(4) Znaczne natężenie problemu
(5) Największe natężenie problemu
Niedoświetlenie ulic i chodników
Zły stan dróg
Niesprawna, przestarzała kanalizacja lub brak sieci wodociągowej
Duże zanieczyszczenie powietrza
Zniszczone fasady domów / mieszkań
Brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacji publicznej
Występowanie zdewastowanych i opuszczonych terenów
Nieodpowiednia liczba terenów zielonych i spacerowych
Niedostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych
Niewystarczająca infrastruktura sportowa na terenie gminy (boiska, place zabaw, ścieżki rowerowe, miejsca rekreacji itp.)
Proszę wskazać propozycje konkretnych przedsięwzięć (np. remont drogi, modernizacja placu zabaw, rozbudowa remizy, organizacja festynu itd.), które powinny zostać zrealizowane na terenie gminy
Proszę wskazać ważność poszczególnych obszarów działań, które powinny zostać zaplanowane do realizacji w Strategii Rozwoju Gminy: *
Zdecydowanie ważne
Raczej ważne
Obojętne
Raczej nieważne
Zdecydowanie nieważne
Budowanie poczucia tożsamości lokalnej
Działania na rzecz osób starszych (aktywizacja seniorów)
Odnowa terenów zielonych i ich zagospodarowanie
Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (w tym w ramach organizacji pozarządowych)
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Poprawa gospodarki odpadami, infrastruktury wodociągowej
Poprawa infrastruktury drogowej
Poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej/ścieżek rowerowych
Poprawa estetyki przestrzeni publicznych (np. placów, ławek, wiat, oznaczeń)
Podejmowanie działań na rzecz czystego powietrza i elektromobilności
Płeć *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy