Informacja dla uczestników
Seminarium szkoleniowe pt. „Rosnąć Razem", jest podsumowaniem działań prowadzonych w ramach projektu „Silni Rodzice Silne Społeczeństwo”, który realizowała Gmina Miejska Iława w ramach programu ERASMUS +.

Miejsce: Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.
Data: 9 października 2018 roku
Godzina: 13:00

1. Wysyłając formularz zgłoszeniowy, kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa
w seminarium ww. terminie. Organizator szkolenia stworzy listę rezerwową uczestników, którzy w przypadku wolnych miejsc zostaną poinformowani o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.
2. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska Iława (ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, telefon kontaktowy: 89 649 01 32).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Pan Marcin Wrochna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl .
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Zgadzam się *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms