รายงานการส่งสำนำแต่งตั้งครูพี่เลี้ยง 2560
ขอความเคราะห์โรงเรียนที่มีนักศึกษาปฏิบัติการสอนจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ทุกโรงเรียน นำส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนนำส่งสำเนาเอกสารดังกล่าว ณ ห้องฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้น 1 อาคาร 41 ระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ หากไม่สะดวกนำส่งที่มหาวิทยาลัย สามารถนำส่งได้ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือ Email
หลังจากนำส่งแล้วขอให้รายงานผลการนำส่งผ่านทางระบบ ONLINE ที่กำหนดให้
ชื่อ-นามสกุล ผู้นำส่ง *
Your answer
ตำแหน่ง *
รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา)
Your answer
สาขาวิชา(กรณีเป็นนักศึกษา)
Your answer
ชื่อโรงเรียนที่นำส่ง (ไม่ต้องระบุคำว่าโรงเรียนนำหน้า) *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
ลำดับโรงเรียน ระบุเป็นตัวเลข (ตรวจสอบได้จาก เว็บไซต์ฝ่ายฝึกฯ : td.edu.srru.ac.th) *
Your answer
สังกัด *
วันที่นำส่งสำเนาคำสั่ง *
MM
/
DD
/
YYYY
รูปแบบที่นำส่ง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms