Inschrijfformulier promotie verhuur Registration form promotional rental Promotivni najam za prijavu
Goedendag,
Istriahouses.com is een onderdeel van het Europese bedrijf Family-leisure. Family-leisure heeft meerdere verhuur websites waarop alle accomodaties gepromoot worden. Daarnaast promoten wij ook dagelijks via de meeste gebruikte socialmedia kanalen. Wij werken niet met een bindend contract, maar met een overeenkomst. Deze is eenvoudig uit te leggen:
1) Wij willen exclusief recht voor promotie in het volgende jaar.
2) Niet tevreden, dan stoppen wij de samenwerking (dit kan maandelijks, reeds verhuurde objecten blijft het recht van commissie bestaan.
3) Wij rekenen voor 1-25 Accomodaties 10% commissie. Voor meer accomodaties 26-100 7,5% commissie. Voor meer kunt u bellen/mailen
4) Voor grotere aantallen willen wij graag een iCal of andere verbinding naar een database.
5) Wij zijn niet verantwoordelijk voor de afdracht van toeristenbelasting of andere belastingen. Hiervoor dient u zelf verantwoordelijkheid tot afdracht te nemen.
6) Wij hanteren geen BTW of andere verborgen onkosten op verhuur. De commissie afdracht zijn uw totale onkosten!

Good day,
Istriahouses.com is part of the European company Family-leisure. Family-leisure has several rental websites on which all accommodations are promoted. In addition, we also promote daily via most used social media channels. We do not work with a binding contract, but with an agreement. This is easy to explain:
1) We want exclusive rights to promote in the next year.
2) Not satisfied, we stop the cooperation (this can be done monthly, already rented objects the right of commission exists.
3) We charge for 1-25 Accomodations 10% commission. For more accommodations 26-100 7,5% commission. For more you can call / mail
4) For larger numbers we would like an iCal or other connection to a database.
5) We are not responsible for the payment of tourist tax or other taxes. You must take responsibility for payment yourself.
6) We do not use VAT or other hidden costs on rental. The commission remittance is your total expenses!

Dobar dan,
Istrahouses.com dio je europske tvrtke Family-leisure. Obiteljski odmor ima nekoliko web stranica za iznajmljivanje na kojima se promoviraju svi smještaji. Osim toga, svakodnevno promoviramo putem najčešće korištenih kanala društvenih medija. Ne radimo s obvezujućim ugovorom, ali s ugovorom. Ovo je jednostavno objasniti:
1) Želimo da se ekskluzivna prava promiču u sljedećoj godini.
2) Nezadovoljni, zaustavljamo suradnju (to se može obaviti mjesečno, predmeta od interesa postoji pravo povjerenstva.
3) Naknada za 1-25 smještaja 10% provizija. Za više smještaja 26-100 7,5% provizije. Za više možete nazvati / mail
4) Za veće brojeve želimo iCal ili drugu vezu s bazom podataka.
5) Nismo odgovorni za plaćanje boravišne pristojbe ili drugih poreza. Morate sami preuzeti odgovornost za plaćanje.
6) Ne koristimo PDV ili druge skrivene troškove za najam. Plaćanje provizije je vaš ukupni trošak!

Email address *
Uw naam | Your name | Tvoje ime *
Your answer
Adres | Address | Adresa *
Your answer
Postcode |Postal code | Poštanski broj *
Your answer
Woonplaats | Residence | Prebivalište *
Your answer
Telefoonnummer | Telephone Number | Telefonski broj *
Your answer
Hoeveel accommodaties | How many accommodations | Koliko smještaj *
Your answer
Welke periode voor verhuur | Which period for rental | Koja je razdoblja za iznajmljivanje *
Naam accommodaties | Name Accomodations | Smještaj imena *
Your answer
Vragen | Questions | Pitanja
Your answer
Wat nu? | What's next? | Što dalje
Met dit formulier kunnen we uw abonnement activeren. Na dit proces sturen wij u een ander formulier voor beschrijvingen van de accommodatie (s).

With this form we can activate your subscription. After this process we send you another form for descriptions of the accommodation(s).

Pomoću ovog obrasca možemo aktivirati vašu pretplatu. Nakon ovog postupka pošaljemo vam još jedan obrazac za opis smještaja

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service