แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดให้รายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวท่าน
เพศ *
ตำแหน่ง *
สอนระดับชั้น
Your answer
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ
เลือกระดับความพึงพอใจตามความเป็นจริง
1. ความน่าสนใจของเนื้อหา *
2. รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม *
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม *
4. มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม *
5. การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม *
6. วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการนำเสนอ *
7. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน *
8. การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน *
9. ได้รับแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ *
10. ภาพรวมของความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms