Finlands Svenska Körförbund ber alla sina blandade körer komma med förslag till gemensam repertoar 2021.
En sångfest karakteriseras långt av repertoarvalet. FSK har beslutat att be alla sina medlemskörer komma in med förslag på sånger, som man tror skulle fungera bra på de stora masskonserterna för blandad kör, a cappella. Det gäller fredagens specialförbundkonsert på Domkyrkans trappor och Huvudfesten i Ishallen på söndagen.

Riktlinjerna för Sång- och musikfestens gemensamma repertoar har formulerats av konstnärliga ledaren Kari Turunen. Enligt dem ska Specialförbundet välja fyra olika sorts sånger. Fyll i era förslag inom januari - ju förr dess bättre.
Alla förslag mottages med tacksamhet!
Email address *
Sångkategorier
En folkvisa (gammalt eller nytt arrangemang):
En klassiker:
Något nytt:
"Fantasia" (dvs "Vad som helst"):
Instruktioner
Fyll i era förslag ovan.
Ange styckets namn, stämfördelning, kompositör/textförfattare/arrangör.

Fyll i ETT (1) sångförslag per sångkategori-textfält.
Ifall du vill komma in med flera förslag per sångkategori: Skicka in blanketten med det första förslaget, och öppna sedan en ny blankett som du fyller i och skickar på nytt. Vi tar tacksamt emot alla förslag.

Formulärets uppgifter vidarebefordras till FSK:s musikutskott, som sedan gör det slutliga urvalet.

Du får gärna komplettera med Pdf-noter som bilaga i skilt mail till: karin.pedersen@welho.com
Inskickade noter kommer till till FSK:s musikutskott.
Du som svarar
Du som ombeds svara på detta upprop är körens konstnärliga ledning, dirigent, ordförande och/eller kontaktperson, baserat på medlemsregistret.
Fyll i ditt namn och kontaktuppgifter.
Skicka helst åtminstone ett ifyllt formulär per kör.
Svara inom januari, ju förr dess bättre. Det är viktigt.
Ditt namn: *
Namnet på din kör/ensemble: *
Din roll i kören: *
Telefon: *
Övrigt
Här kan du t.ex. kort kommentera eller motivera dina förslag.
Mina kommentarer:
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Finlands svenska sång- och musikförbund rf. Report Abuse