АНКЕТНА КАРТА
За проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
1. До сега използвали ли сте услугите на администрацията на агенцията?
Само един отговор
2. Лесно ли намерихте информация за административните услуги, които предлага Държавната агенция за метрологичен и технически надзор?
Само един отговор
3. Информацията, която получихте от служителите в звеното за административно обслужване – „фронт-офиса“ на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е:
Само един отговор на ред
ДА
НЕ
НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ
3.1. Ясна/лесноразбираема
3.2. Изчерпателна:
3.3. Точна:
4. Ако въпросът не е бил от компетенциите на служителите в звеното за административно обслужване, бяхте ли насочени към съответния експерт в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или компетентната институция?
Само един отговор
5. За колко време бяхте обслужен/а на „Фронт-офиса“?
Изберете от падащото меню, като натиснете с десния бутон на мишката върху "Избор" или символа
6. Служителите от звеното за административно обслужване са се отнесли към Вас:
Само един отговор на ред
ДА
НЕ
НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ
6.1. Вежливо и с уважение:
6.2. Разбират моя проблем/моето запитване:
7. Как оценявате качеството на обслужване на служителите от звеното на административното обслужване – „фронт-офиса“?
8. Работното време за прием на граждани е удобно:
9. Обстановката в приемната за граждани предразполага за свободен разговор със служителите:
10. Получихте ли това, което Ви беше необходимо от ДАМТН?
11. Доволен ли сте от достъпа до услугата?
Оценете по възходящ ред
НЕДОВОЛЕН
МНОГО ДОВОЛЕН
12. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?
моля, отбележете само един отговор
13. Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Държавната агенция за метрология и технически надзор?
Your answer
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms