วิชาการศึกษา ชุดที่ 5
01. ใครเป็นผู้บัญญัติศัพท์คำว่า IQ *
1 point
02. ลิงเรียนรู้การแก้ปัญหา โดยการหยั่งเห็นได้ ตรงกับข้อใด *
1 point
03. สุนัขได้ยินเสียงกระดิ่ง (CS) ---> น้ำลายไหล (CR) เป็นทฤษฏีการเรียนรู้ข้อใด *
1 point
04. การฝึกหนูกดคานทำให้เกิดการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด *
1 point
05. นักจิตวิทยาท่านใดมีแนวคิดว่า “พฤติกรรมจะต้องมีสาเหตุ มากระตุ้น คือ สิ่งเร้า (Stimulus)” และส่งผลต่อการตอบสนอง *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service