แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1) เพศ *
2) สถานภาพผู้ตอบ *
3) หน่วยงานที่สังกัด *
4) วัตถุประสงค์การเข้าเว็บไซต์ *
5) เนื้อหา *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
6. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
8. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
9. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
10. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย นวตกรรม
11. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
12. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
13. ความพึงพอใจในภาพรวม
ข้อเสนอแนะ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy