PRIHLÁSENIE
Ahoj,
Sme veľmi radi, že si sa rozhodol/a zapojiť do súťaže Výhovorky bokom. Veríme, že ťa táto cesta bude baviť. Posledné, čo potrebuješ spraviť je vyplniť tento dotazník. Informácie v ňom nám slúžia iba na sledovanie tvojho postupu v súťaži a následné vyhodnotenie súťaže a vylosovanie výhercov cien.
Meno a priezvisko *
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Ku dňu 1.6.2021 mám *
Adresa bydliska *
Názov konta na Instagrame (po prihlásení ťa začneme sledovať cez naše Insta konto @vyhovorkybokom, aby sa nám zobrazovali tvoje fotografie po splnení výzvy) *
E-mail *
Telefón *
Udeľujem súhlas organizácii Outdoor Institite o. z., Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica, IČO: 42195152 ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov na spracovanie osobných údajov uvedených v prihláške za účelom preukázania oprávnenosti výdavkov na zabezpečenie aktivity. Súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Zároveň beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Osobné údaje, ktoré je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať na základe môjho súhlasu, nebudú použité na účely rozhodovania založeného výlučne na báze automatizovaného spracovania, vrátane profilovania. Zaslaním písomnej žiadosti na adresu Outdoor Institute, Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica máte právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu osobných údajov, o vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov; namietať spracovanie svojich osobných údajov; o prenos osobných údajov. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Oboznámil som sa a súhlasím so štatútom súťaže https://bit.ly/3bRCRM7 *
Required
Udeľujem súhlas organizácii Outdoor Institite o. z., Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica, IČO: 42195152 na použitie obrazových snímkov a audiovizuálnych záznamov s mojou osobou z realizácie aktivity na účely jej propagácie na svojich webových sídlach, sociálnych sieťach a v propagačných materiáloch.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy