Kurs języka angielskiego przygotowujący do zdobycia certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Zaakceptowanie wysyłki zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika formy przez Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 83, w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 922.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question