รายการประเมินผู้รับจ้าง (ประเมินโดย ผู้ควบคุมงาน ของ ชย.ทอ.)

(*ข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลเฉพาะที่ทางกรมช่างโยธาฯ ใช้เพื่อพิจารณาและรักษาผลประโยชน์ของกองทัพอากาศ โปรดให้ข้อมูลตามจริง)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลของงานก่อสร้างที่ถูกประเมิน

  This is a required question

  ข้อมูลเบื้องต้นของ น.ควบคุมงาน (ผู้ประเมิน)น

  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  This is a required question